Renovering av lägenhet – får man byta element och radiatorer?

Vid renovering av lägenhet, så är man tvungen att följa bostadsrättsföreningens stadgar. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som upplåter lägenheter med bostadsrätt i föreningens hus. En bostadsrättsförening ska vara registrerad. Som bostadsrättsinnehavare skall man på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna. Detta gäller även bostadens tomt, ifall du t.ex. bor i radhus.

Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, då ledningarna oftast hör ihop med fler än en lägenhet. Det gäller också för ventilationskanaler. Om lägenheten har ett värmesystem med vattenburna radiatorer är det föreningens ansvar – radiatorer får inte bytas eller flyttas utan styrelsen medgivande. Ifall man byter ut en eller flera radiatorer i lägenheten och det orsakar problem kan det bli svårt att få upp värmen till normenlig nivå i andra lägenheter kopplade till samma stam. Därför är det väldigt viktigt att de nya radiatorerna har samma effekt som de gamla. Även byte av radiator till handdukstork kan kräva godkännande av styrelsen. Däremot får du måla om gamla radiatorer i lägenheten utan styrelsens godkännande.

Då det gäller elinstallationer, så är all el, inklusive elkontakter och lamparmaturer bostadsrättsinnehavarens ansvar. Man får ändra elledningar vid behov inom lägenheten, men alla elinstallationer ska göras av en behörig elektriker. Kolla med styrelsen vad som gäller för de icke synliga elledningarna, det kan skilja sig mellan olika föreningar.