• Elvärme
  • Produktinfo
  • FAQ

Hur aktivera knapplås på elradiator?

Aktivera knapplås på det nya Yali sortimentet för att förhindra att dina inställningar ändras i till exempel barnrum, skolor eller offentliga utrymmen:
  1. Yali knappsatsAktivera knappspärren med knappen ”OK” och håll den intryckt, samtidigt som du håller in vänsterpil “<” och högerpil “>”
  2. Nyckelsymbolen visas på skärmen
  3. Upprepa denna procedur för att ta bort knappspärren
  4. Funktionen är tillgänglig i alla driftslägen

> Högerpil
< Vänsterpil
+ Plus-knapp
– Minus-knapp
OK Godkänn-knapp