Vanliga frågor om golvinbyggda konvektorer

frågor golvinbyggda konvektorer

Vilket avstånd till fasad behövs för golvkonvektorer? Jag har kunnat läsa mig till att man ska ha 50/80-200 mm beroende på vilken variant man väljer, men min fråga är om man kan ha större avstånd än 200 mm? Vad händer om avståndet är större än 200 mm? I dagsläget ligger konvektorerna ca 300 mm från fasad.

Anledningen till att man vill ha kanalen nära fönster är för att konvektorn skall minska kallras / kondensrisk på insida fönster men i en ”normal” installation vad gäller fönster och isolering är det inga problem med 300 mm istället för 200 mm.

Vilka typer av galler kan jag använda till F1T och F2C/F4C? Hur påverkar gallret flödet från konvektorn?

Till Aquilo golvinbyggda konvektorer finns trägaller, aluminium och rostfria galler. Aluminium är absolut vanligast. Om det finns risk för hög punktbelastning (exempelvis stolsben i café) rekommenderas rostfritt galler.

Måste dessa Aquilo konvektormodeller dräneras (F1T, F2C/F4C)?

Ja, om de ska köras med kyla måste man ha dränering.

Hur förlägger man rören? Jag har lagt dem under konvektorn i en egen grop, är detta ok?

Ja det är ok, man kan också mata från sidan, se bilden nedan:

Aquilo med rör i sida