Hur kan man smidigt styra elradiatorer och samtidigt spara energi?

Visste du att LVI by Purmos elradiatorer möjliggör energibesparingar på ett effektivt sätt genom styrning. LVI by Purmos styrning passar överallt där det behövs energieffektiv styrning av elvärme, till exempel i fritidsstugan, hemmet, offentliga byggnader, kyrkor, lägerområden, kontorslokaler, idrottshallar osv

Hur vill dina kunder styra sina elradiatorer?

  • Direkt på elradiatorn
  • Med hjälp av en pekskärm
  • Med en smarttelefon

 

Energieffektivitet

Med hjälp av Motivas 5-åriga Elvari (effektivitetsprogram för elradiatorer) program uppnådde man i genomsnittsvillor i Finland energibesparingar på hela 20-30%. Detta gjordes genom små investeringar och de boendes egna påverkan. Elradiatorerna från LVI by Purmo möjliggjorde besparingar i normala eluppvärmda bostäder på ca 250-450 euro om året.

I dessa fall var återbetalningstiden vid utbyte av gamla bi-metall elradiatorer till nya oljefyllda elradiatorer från LVI by Purmo ca 4 år. Allt som behövs är: Yali Digital elradiator, Touch E3 styrsystem, smarttelefon samt en trådlös router (WiFi) för internetuppkoppling.

LVI by Purmos radiatorer med elektronisk termostat förbrukar upp till 20% mindre energi än motsvarande radiatorer med bimetalltermostat

När man ställer in inomhustemperaturen i sin bostad ser man till att den inte understiger en viss temperatur då det uppfattas som mer obehagligt om det är för kallt än om det är för varmt.

LVI by Purmos Yali elradiatorer, Epok (inklusive H och V) samt Tamari (inklusive H och V) uppfyller franska prestandakrav ”NF Performance” för elradiatorer som innebär att när radiatorn uppnått en stabil temperatur så håller den elektroniska termostaten temperaturen inom en halv grad. Radiatorer med bimetalltermostater kan ha en hysteres, dvs skillnad mellan till- och frånslag, på upp till sex grader. Antag nedanstående teoretiska resonemang.

En 800W radiator med bimetalltermostat behöver i ett rum (beroende på hur stort det är, hur välisolerat det är och hur kallt det är ute) kanske vara på i ca 40 minuter för att höja temperaturen upp till tillslagsläget, sedan sjunker temperaturen tillbaka till frånslagsläget på kanske ca 20 minuter. Detta ger 40/60*0,8=0,53 kWh för att hålla rummet varmt under en timme. Anledningen till att det tar längre tid att värma upp rummet är att även under denna tid läcker värme ut genom väggar och fönster.

En motsvarande LVI by Purmo radiator behöver kanske gå på en ”duty cycle” på ca 50% i motsvarande fall, vilket ger 0,4 kWh. 0,4/0,53=0,75 dvs ca en 25%-ig besparing i energiåtgång.

Andra fördelar ”på köpet” är ett jämnare inomhusklimat som uppfattas positivt av de boende.

Spara energi med oljefyllda elradiatorer

Du kan spara energi med att byta ut gamla elradiatorer. Även om ett vattenburet system i många fall är lönsammare i längden är det inte ändamålsenligt att konvertera till vattenburet alla gånger.

För ett genomsnittligt hus i nordiskt klimat med standardisolering och en takhöjd på 2,40-2,50 meter är effektbehovet cirka 70-75 W per kvadratmeter golvyta. För att beräkna hur mycket effekt som går åt för andra takhöjder kan du räkna med ett effektbehov på 30 W per kubikmeter.

För golvvärme kan det i vissa fall vara en fördel att ligga på en bruttoeffekt av 100 W/m2 för bästa funktion. Denna beräkning gäller hus i nordiskt klimat men kan variera med hänsyn till husets standard. För mer information om elförbrukningen i hus i andra klimatzoner, kontakta din lokala elektriker eller energirådgivare.

Med moderna termostater kan du spara energi och dra ned kostnaderna

LVI by Purmos elektroniska termostater skapar snabbt och effektivt önskad inomhustemperatur. Och de kan spara upp till 20% på energikostnaden. Spara ytterligare energi med styrsystem för elradiatorer fyllda med vegetabilisk miljövänlig olja.

TempCo är lätt att installera och lätt att kontrollera med SMS. Du kan få ett sms när det har varit strömavbrott mer än tre minuter, när temperaturen sjunker i huset eller tjuvlarmet utlöses. Med TempCo styrsystemet sparar du energi utan att tumma på komforten. Byt ut gamla elradiatorer nu och spara inte bara på energin utan även på miljön!

Med styrsystemet Touch E3 från LVI by Purmo styr man enkelt Yali-radiatorerna Digital, Parada, Ramo. Touch E3 hjälper till att sänka värmekostnaderna genom enkel styrning av värmen i hemmet. Ytterligare en finess är att man nu via Touch E3 kan se sin energiförbrukning för varje rum/zon. Med appen CleverTouch kan man höja och sänka inomhustemperaturen från sin smartphone.

Spara energi med schemaläggning av panelradiator

Kan man då även spara energi med hjälp av att schemalägga hur elradiatorerna jobbar/värmer?

Ja, varje grad som inomhustempearturen sänks motsvarar i runda tal 5% minskad energiförbrukning. Det är då medeltemperaturen man pratar om. Sänker man värmen med 1 grad hela dygnet, så sparar du 5% på kostnaden.

Genom schemaläggning av ett rum eller ett hem där det är varmt 8h i dygnet och 3 graders nedsänkt temperatur 16h i dygnet sänker man medeltemperaturen med 2 grader över hela dygnet. Detta innebär en minskning av elförbrukningen på 10%. Det beror förstås även på hur mycket man nyttjar andra energikällor.

Hur ställer man in ett löpande dags eller veckoprogram?

Du har möjligheten att VÄLJA ett förbestämt program, SKAPA ett nytt program eller ÄNDRA (göra mindre ändringar) i ett program som du själv skapat. Se närmare instruktioner i Touch E3 installations- och bruksanvisning.

*I jämförelse med elradiatorer med bi-metalltermostat och baserat på test vid tekniska enheter.