Vad gör man när elementet inte värmer? – Här ger vi våra tips!

Om elementet inte värmer kan det bero på olika faktorer. Här nedan får du några enkla tips. Du vet väl att alla fasta elinstallationer och ändringsarbeten får endast utföras av en auktoriserad elmontör?! Denna artikel berör elelement.

1. Kontrollera om elementet är på

 • Termostat med display, syns något i displayen?
 • Elektronisk termostat med vred, vrid upp till max temperatur, är någon lampa tänd?

Om inte display eller lampa är tänd kontrollera nedan, hjälper inte det så gå till punkt 4:

 • Är elementets strömbrytare i ON läge?
 • Säkringen i centralen

Termostat utan lampa eller display har en mekanisk (bimetall) termostat, se punkt 2.

2. Justera upp temperaturen så högt det går

 • Känn om elementet börjar värma (under förutsättning att rumstemperaturen är under inställd temperatur).
 • Tänk på att det tar ett par minuter innan du känner värmen på ett vätskefyllt element.
 • Bäst är det att känna i närheten av termostaten nertill på elementet, där elpatronen sitter.


3. Hur ska ditt element fungera när det värmer?

 • Om inte elementet värmer efter du gjort som nämnt i punkt 1 och 2, kolla i manualen som följde med elementet hur just ditt element ska fungera, vilken lampa ska lysa och med vilken färg?
 • Vilken ikon på displayen ska visas?
 • På element med mekanisk termostat så ska man höra ett klickljud när man vrider förbi rumstemperaturen.
 • LVI by Purmos manualer hittar du här på hemsidan.

Om du gjort rätt enligt manualen och elementet fortfarande inte värmer gå till punkt 4.

4. Möjliga felorsaker

 • Om termostaten är helt släckt, så kan det vara termostatfel eller ingen spänning fram till elementet.
 • Om elementet inte värmer men termostaten är igång, då beror felet på termostatfel eller att elpatronen är sönder eller har utlöst överhettningsskydd (ofta går det inte att återställa överhettningsskyddet, kontrollera i manualen).


5. Kontakta support

 • Kontakta ditt inköpsställe, LVI by Purmos återförsäljare eller en elfirma för hjälp med vidare felsökning.
 • Innan du ber någon felsöka eller reparera elementet begär ett pris eller offert, så du kan bedöma om du ska reparera elementet eller köpa ett nytt element.
 • Det kan vara möjligt att man kan ta med elementet till återförsäljaren, så slipper man kostnaden för resor.

LVI by Purmo säljer endast reservdelar genom våra återförsäljare eller auktoriserade elfirmor.