Placering av elektriskt element

Hur nära sängen  eller soffan får man placera elektriska element, t.ex. om sängen eller soffan placeras bredvid eller framför elementet under fönstret?

Det är viktigt att säkerställa värmecirkulationen för elektriska element, men annars kan fasta eller flyttbara möbler osv. placeras inom det tillåtna minimiavståndet. För djupledsriktningen rekommenderar vi 200 mm från de elektriska elementen. Måttet till sidan och ovanom är 100 mm och nedåt mot golvet är minst 50 mm, men får gärna vara 100 mm, så man kommer åt att dammsuga under radiatorn.

Soffa framför elradiator, monteringsavstånd