Vad är nackdelen med horisontellt element vertikalt?

Funderar du på att installera ett liggande vattenburet element stående? Och har du tänkt placera båda anslutningarna nedåt?

 

Det beror till stor del på vilken typ av element det är. Om det är ett enkelt element Hygiene typ 10, dvs utan konvektorplåt (veckad plåt som är fastsvetsad på baksidan av radiatorn för att öka den värmeavgivande ytan) på baksidan så går det att ställa på högkant och ha tillopp i en sida och retur i den andra sidan i botten. Hygiene typ 10 bygger 72 mm från vägg och kan även fås i höjden 900 mm mot specialbeställning.

Alla andra radiatortyper, enkla med konvektorplåt och alla dubbla radiatorer fungerar inte att ställa på högkant. Det kan också vara svårt att göra en snygg och smidig anslutning av en befintlig radiator med rördragning och plats för termostat m.m.

Det finns en rad läckra vertikala designradiatorer att välja på i Purmos sortiment, där anslutning och termostatplacering är löst på ett bra sätt. Minsta totalt byggdjup är 108 mm och det är inte säkert att du får mycket mindre med en egen konstruktion med en befintlig radiator.