• Elvärme
  • Produktinfo
  • Radiatorer
  • FAQ

Hur koppla in
400 V radiator?

LVI 400 V radiatorerna Yali Digital / Ramo / Parada / Epok / Tamari / Langila / Sanbe kräver inte nolla inkopplat för att kunna styras med Touch E3. All styrning och uppkoppling sker trådlöst mellan radiator och Touch E3.

Detta gäller även styrning där en radiator i ett rum styr de övriga genom så kallad Master/Slav koppling.