The Indoors

"The Indoors" är vårt kunskaps- och inspirationscenter för både privatpersoner och VVS-branschfolk. Här hittar du nyheter, blogginlägg och artiklar från Purmo som ger dig inspiration och kunskap om olika värme- och kylsystem. Du hittar också inspiration till eleganta och energieffektiva lösningar för ett hållbart inomhusklimat i ditt projekt eller ditt hem.

 

Kategorierna omfattar bland annat dimensionering och energieffektivitet, produktnyheter, referenser, renovering samt våra huvudproduktgrupper radiatorer, golvvärme, handdukstorkar. Under Insights hittar du djupartiklar och studier inom värme, kyla och ventilation.

Svängda och vinklade radiatorer

Purmo Delta kan erhållas som svängda och vinklade radiatorer mot specialbeställning.

Produktinfo
Vattenburen värme
Radiatorer
Referenser
Skola
Skolor

Dimensionering av oljefyllda elradiatorer

Det finns flera saker som påverkar hur du dimensionerar oljefyllda elradiatorer. Som klimatzonen och byggnadsår. Läs om dimensionering av radiator!

Dimensionering
Elvärme
Radiatorer
Arbeta smartare

Rätt värme i nybyggnation av flerbostadshus

Lågenergihus ställer högre krav på värme- och ventilationslösningen i nya flerbostadshus. Hur ser framtidens drömbostad ut med tanke på energisparkraven?

Energieffektivisering
Vattenburen värme
Elvärme
Radiatorer
Handdukstorkar
Golvvärme
inomhusklimat

Inomhusklimatet påverkas av energisparkraven

I vår strävan efter att uppfylla stränga energieffektivitetskrav, tenderar vi ibland att glömma bort människans välmående. Inomhusklimatet påverkas oundvikligen till följd av allt tätare byggnader. I täta byggnader bör ventilationen vara mycket väl fungerande. Det är den inte nödvändigtvis i småhus med nyinstallerade luft-luftvärmepumpar.

Energieffektivisering
Nyheter
Renovering
Förbättra effektiviteten

Seriekoppla konvektorer

Det är möjligt att seriekoppla konvektorer och då rekommenderas helst inte fler än två konvektorer i följd.

Produktinfo
Vattenburen värme
Radiatorer
Byta element och radiator till Yali Ramo – klassisk design med modern touch.

Elradiator som ger minimalt med nedsmutsning på vägg

Har ni någon typ av radiator som ger minimalt med nedsmutsning på vägg?

Elvärme
Produktinfo
Radiatorer

Hur koppla in 400 V radiator?

LVI 400 V radiatorerna kräver inte nolla inkopplat för att kunna styras med Touch E3.

Elvärme
Produktinfo
Radiatorer
FAQ

Radiatorer vid renovering av värdefastigheter

Värdefastigheten Kiltakellari på Bulevarden stod färdig 1885. Tarkala Oy som ägs av Rettig Fastighetsutveckling Ab äger lokalerna som nu har sanerats.

Referenser
Radiatorer
Renovering

Thermopanel typ 10

Thermopanel typ 10 används främst i byggnader med lågt energibehov. Radiatorn saknar konvektionsplåt, toppgaller och sidoplåtar.

Produktinfo
Radiatorer
Vattenburen värme

Purmo AIR höjer komforten kring tilluftsradiatorn

Det finns stora funktionella skillnader mellan tilluftsradiatorerna på marknaden. De största skillnaderna mellan de moderna donen beror på deras förmåga att leda luften, det vill säga deras lufttäthet, filtreringsteknik eller partikelavverkningsförmåga och luftens självuppvärmningsförmåga i kombination med termostatstyrningen.

Radiatorer
Bostadskomplex
Referenser
Produktinfo
Vattenburen värme
Energieffektivisering
Bostäder

Förhindra kallras framför stora fönster i offentlig miljö

Höga lufthastigheter kan bero på kallras från fönster. Drag i form av kallras är särskilt vanligt under fönster där det nedkylda glaset kyler luften.

Referenser
Offentliga byggnader
Vattenburen värme
Radiatorer

TP Rak 4 i Chalmers Campus Johannesberg

I byggnaderna Chalmers Campus Johannesberg har man installerat Thermopanel V4 radiatorer försedda med Rak4 anslutning för seriekoppling. I campuset finns också många välvda hörn där man har installerat böjda Thermopanel radiatorer mot specialbeställning.

Referenser
Skola
Skolor
Radiatorer

Dolda egenskaper för elradiatorer i offentlig miljö

LVI by Purmos elradiatorer för offentlig miljö har en del dolda egenskaper som gör att de kan nyttjas effektivt i större projekt – temperaturbegränsning, styrning m.m.

Elvärme
Produktinfo