• Vattenburen värme
  • Radiatorer

Värme vid höga fönster - vad rekommenderas?

Frågor kring värme vid höga fönster kommer nästan dagligen in till Purmo. Fönstren i fråga är oftast heltäckande, ända ner till golvytan. Detta är egentligen vad vi vill kalla en "arkitektonisk katastrof", eftersom de stora fönsterytorna ofta för med sig ett kallras som påverkar inomhuskomforten negativt.
värme vid höga fönster
Ur termisk synvinkel är det inte optimalt att bygga fönsterglas ända ned till golvytan. Men, ur visuell synvinkel ger samma fenomen luft och rymd till byggnaden. Det är många som önskar stora fönsterytor helt enkelt.

Det finns värmelösningar som bromsar och minskar kallraset och känslan av drag vid fönstren, även om dessa sträcker sig ända ned till golvytan. Men det är viktigt att veta att ett kallras kommer att kännas av vid utetemperaturer under -5 grader Celcius. Dessutom bör man tänka på att ha ett flexibelt och snabbt reagerande värmesystem i byggnader som det vistas mycket folk i. Behovet av värme eller kyla kan snabbt ändra beroende på antal personer i rummet och ändringar i utomhustemperaturen.

För bästa inomhuskomfort bör värmeavgivarna kunna reglera innetemperaturen. Detta är möjligt med radiatorvärme. Golvvärmen å sin sida är osynlig, men är inte alltid den optimala värmelösningen för snabb reaktionsförmåga och stopp av kallras. Låt dig inspireras av några alternativa lösningar för värme vid höga fönster.

Inspiration kring värme vid höga fönster

Aquilo i kontor

Aquilo är en nedsänkt golvkonvektor med eller utan inbyggd fläkt.

Konvektor framför stora fönsterpartier
ThermoCon konvektorer i bostäder – en effektiv och kompakt lösning.

Purmo Kon i offentliga lokaler
Purmo Kon i offentlig miljö. En robust stålkonvektor för golv- eller väggmontage.

Delta ger skön värme framför höga fönster.
Delta framför stora fönsterpartier. Ger skön värme vid höga fönster.

Hygienradiatorer sjukhus
Delta radiatorn kan även integreras i en bänk framför stora fönster.

Vertikala radiatorer vid sidan av fönster stoppar ej kallras, men motverkar det.
Vertikala radiatorer vid sidan av fönster stoppar ej kallras, men motverkar det.

rundade radiatorer
Golvvärme är osynligt, men motverkar inte kallras fullt ut. Radiatorer finns även i böjt format.