• Produktinfo
  • Vattenburen värme
  • Radiatorer
  • Referenser
  • Skola
  • Skolor

Svängda och vinklade radiatorer

Delta radiatorer kan även erhållas i svängda och vinklade utföranden.

 

Vid planering och beställning av rundade Delta radiatorer är det viktigt att tillförlitliga måttritningar finns tillhands. Radiatorernas önskade mått, väggens mått, väggavståndet (SE) och vinkelns gradtal bör noggrant framgå vid beställning. Deltas konstruktion och tillverkningstoleranser sätter vissa gränser vid tillverkningen av svängda och vinklade radiatorer. Vi rekommenderar därför alltid kontakt med Purmo före beställning.

Vinklade radiatorer


Vinklade radiatorer 

De inre- och yttre hörnen byggs ihop med hjälp av vinklar. I tabellen nedan finns måtten på en del vinkelalternativ. Även andra alternativ finns att fås.

vinkel - svängda radiatorer

 

Max X mm DL 2 DL 3 DL 4 DL 5 DL 6
Vinkel 45° 110 120 133 148 163
Vinkel 90° 135 154 190 227 266
Yttervinkel 90° 153 184 222 262 302

 

Svängda radiatorer

Installationsväggens minimiradie på böjda Delta radiatorer

Installationsväggens minimiradie på böjda Delta radiatorer

Rundade radiatorer framför höga fönster

Vid Munknäs lågstadieskola i södra Finland installerades rundade radiatorer framför glaspartierna i trapphuset vid en omfattande värmerenovering. Radiatorerna är av märket Delta från Purmo. Radiatorerna är i standard vitt RAL 9016 och monterade på golvstöd. För att säkerställa att montaget inte utsätts för yttre kraft till exempel av elever som lutar sig mot radiatorerna eller sitter på dem, monterades även ett skyddande räcke i metall.

rundade Delta radiatorer