• Produktinfo
  • Radiatorer
  • Vattenburen värme

Thermopanel Typ 10

Allt bättre och tätare isolering i nybyggnation sätter press på mindre och effektivare värmelösningar. Purmo lanserar nu en ny slimmad TP radiator med enkel panel och utan konvektionsplåt. Thermopanel typ 10 används främst i byggnader med lågt energibehov, men är även en hygienradiator för till exempel sjukhus. Radiatorn saknar konvektionsplåt, toppgaller och sidoplåtar och fästs med Monclac väggkonsoler.

Hög komfort vid lägre effektbehov

De låga effektbehoven har gjort att installatörer söker nya lösningar i form av mindre radiatorer, och det finns ett behov för panelradiatorer med enkel panel. En fördel med att välja en enkel panel är att man kan öka den värmestrålande ytan till att täcka hela fönsterbredden och brösthöjden. Thermopanel typ 10 ger möjlighet till stor radiatoryta och ökar därmed komforten. Med typ 11 blir i motsvarande fall den synliga, det vill säga den värmestrålande, ytan 20-30% mindre, vid samma effektbehov.

Radiatorytans storlek skall alltid ses i förhållande till fönstrets u-värde och fönsterytans storlek. När radiatorn kan stå emot fönstrets kallras har vi skapat grunden till termisk arkitektur.

Låga systemtemperaturer med Thermopanel typ 10

Samtidigt är det viktigt att beakta vilken värmekälla som används. Eftersom behovet av enkel panel typ 10 oftast finns i nybyggnation, kan man anta att även värmepump är aktuellt. En värmepump arbetar bäst med låga systemtemperaturer och vår rekommendation är att dimensionera radiatorerna efter så låga systemtemperaturer som möjligt, 45/35 grader. Vid dessa systemtemperaturer kanske inte en typ 10 radiator alltid räcker till, och då bör man gå upp i effektgrupp.