• Energieffektivisering
  • Vattenburen värme
  • Radiatorer
  • Golvvärme
  • Förbättra effektiviteten

Fördelar med radiatoruppvärmning

Produktutvecklaren Mikko Iivonen svarar på några frågor gällande såväl golvvärme som radiatoruppvärmning i villor och hyreshus.

Vad tror ni, håller radiatorer på att bli moderna i villor igen, och om så är fallet, varför?

Golvvärme har under de senaste årtiondena varit det vanligaste systemet av vattenburen värme i nya villor. Emellertid har det systemet i praktiken visat sig ha brister i viss typ av byggnation i Norden. I lättviktskonstruerade småhus, där golvvärme är ingjuten i en stor massa betong, förstärks den dåliga justerbarheten av värmen och följs av okontrollerbara innertemperaturer och även kalla golv. Missnöje orsakas också av fönsterdrag trots moderna fönsterkonstruktioner.

Av ovannämnda orsaker har det visat sig att lätt konstruerade byggnader med golvvärme ingjuten i en stor massa betong ofta förbrukar mer värmeenergi än byggnader som värms upp av radiatorer. Användning av värmepump som värmekälla ger förhållandevis samma energianvändning vare sig du har golvvärme eller radiatorer. Golvvärme fungerar mycket bra som kombinationsuppvärmning i speciellt våtutrymmen som badrum, för att torka golv och i separata utrymmen där man använder radiatorer som huvudkälla för uppvärmning.

Jag tror definitivt att uppvärmning med radiatorer kommer att återfå sin popularitet. Uppvärmning med radiatorer har många beprövade egenskaper som energieffektivitet, god reaktionsförmåga samt den termiska komfort som radiatorer erbjuder. – Radiatorvärme kan kännas!

- I min mening ska konsumenten få tillräcklig korrekt information om egenskaperna hos olika värmesystem för att kunna fatta rätt beslut.

Ulow E2 har en enkel vit, tidlös design som lämpar sig för alla typer av interiörer, från klassisk till modern och radiatorn passar in i vilket rum som helst, från vardagsrum till sovrum.

Belize E2 är en lågtemperaturradiator som passar särskilt bra i små hus

Anser du att radiatorer fungerar bra även i välisolerade våningshus, och om så är fallet, varför?

Definitivt. I moderna byggnader behövs bra värmereglerande egenskaper för att få till energieffektivitet. Och under fönstren behövs radiatorer. Det är en fråga om komfort, vilket behövs även i välisolerade våningshus.

Att välja golvvärme till ett modernt hyreshus är inte helt bra, och konsekvenserna blir större än i ett litet hus: Den värsta faran är okontrollerad överhettning, ökat drag från fönster, ökad energiförbrukning och kallras.

Varför har golvvärme dominerat i småhus under de senaste årtiondena?

Golvvärmens ökning i popularitet beror på en massiv marknadsföring som har varit okritisk och vilseledande. Ofta har argumentet för golvvärme varit att man får varma golv och en energibesparing utan att behöva sänka värmen. Man har också felaktigt betonat energieffektivitet och löften om varma golv och varma fötter. – Dessa argument har till viss del försvarats på grund av dåligt isolerade byggnader i Mellaneuropa och där man inte bygger som oss i Norden med platta på marken eller golv med ventilerad krypgrund.

Ett annat starkt stöd för golvvärme har varit systemspecifik försäljning och nyckelfärdigt genomförande, där man har kunnat undvika VVS-branschens allmänna regler och kostnader.

Vilka är de största fördelarna med radiatoruppvärmning?

De största fördelarna med radiatoruppvärmning är dess tillförlitlighet, energieffektivitet och termiska komfort, samt de moderna radiatorernas harmoniska utseende.

Hur ser ni på framtiden för radiatoruppvärmning?

Självklart kommer det fortfarande att finnas konkurrens om konsumenterna bland de olika systemen. Värmebehovet i nya välisolerade byggnader ger lätt intrycket att det inte behövs något uppvärmningssystem. Däremot visar erfarenhet att det behövs uppvärmningssystem i Norden även i ”passivhus” och ”nära nollenergihus”. Enligt min mening är radiatoruppvärmning det bästa värmesystemet. Det har lång livstid, är pålitligt, lätt att justera när värmekällan förändras, energieffektivt och ger en behaglig termisk miljön. Så visst finns det en framtid för radiatorer. Jag vill även poängtera att golvvärme är en mycket viktig värmelösning i Purmos produkturval, men golvvärmen ska användas på rätt sätt och i rätt utrymmen.

Något annat viktigt att nämna om radiatorvärme i gamla hus?

Om man funderar på att göra en energirenovering i ett gammalt hus lönar det sig även att byta ut radiatorerna. Inte enbart av estetiska skäl utan även i strävan efter bättre energieffektivitet. Speciellt om man byter ut sin gamla värmepanna mot en värmepump, så får man med hjälp av lågtemperaturradiatorer ett betydligt bättre COP-värde, dvs. värmepumpens värmekapacitet förbättras. Som tumregel kan man säga att genom att sänka uppvärmningsvattnet med 10 grader förbättras COP med 20 procent.

Svängda radiatorer

Det lönar sig att kontrollera/dimensionera radiatorstorlekarna vid linjesanering. Byte till ett lågtemperatursystem ger energibesparingar och förbättrar komforten.

Finns det något annat viktigt att nämna angående lågtemperaturradiatorer i nya och välisolerade hus?

Radiatorernas viktiga värme- och komfortegenskaper tillskrivs deras värmestrålning även vid relativt låga vattentemperaturer. När en människa är medveten om värmestrålningen i omgivningen kommer hon också att känna värmestrålningen från radiatorn. Speciellt lyckade förhållanden får man om radiatorn placeras under ett fönster. Radiatorns värmestrålning och fönstrets kallras skapar tillsammans ett frisk, termiskt färgat område framför fönsterväggen. På samma sätt hindrar lågtemperaturradiatorer fönsterdrag.


Mikko Iivonen
Produktutvecklingschef
Purmo Group Ab