Minska klimatavtrycket

Vi arbetar ständigt för att minska klimatavtrycket. Detta är särskilt viktigt eftersom 80% av våra produkters miljöpåverkan uppstår redan innan de lämnar fabriken. Därför investerar vi i hållbarhet, kvalitet och innovation som tar hänsyn till våra produkter under hela livscykeln.

Fakta

80% av miljöpåverkan från många av våra produkter äger rum i tillverkningsskedet.

Lösning

Våra stålradiatorer är mycket hållbara och kan återvinnas till 100% efter användning. Dessutom använder vi återvunnen och blyfri mässing i våra mässingsprodukter.

Förbättra effektiviteten

Idag är cirka 40 % av EU:s energiförbrukning relaterad till byggnader och inomhusklimatsystem.

Bättre integration

Integrerade lösningar för bättre prestanda.

Arbeta smartare

90% av byggkostnaderna definieras i planeringsstadiet. Det är därför vi ser det som vår roll att stödja dig med ett brett utbud av erbjudanden för att underlätta arbetet och öka effektiviteten.