Förbättra effektiviteten

Cirka 40 % av EU:s energiförbrukning är relaterad till byggnader och inomhusklimat. Därför är vi fast beslutna att leverera energioptimerade lösningar som inte äventyrar det moderna livets krav på inomhuskomfort.

Fakta

Med hjälp av avancerade styrtekniker för VVS-system kan man komma mycket nära specifikationsgränserna och uppnå högsta lönsamhet vad gäller energieffektivitet.

Lösning

Noggrannhet är nyckeln i våra termostatsyrda radiatorventiler. Dessa ventiler säkerställer att radiatorerna fungerar optimalt, vilket möjliggör exakt temperaturreglering samtidigt som energieffektiviteten förbättras genom hydronisk balansering av hela systemet.

Bättre integration

Integrerade lösningar för bättre prestanda.

Arbeta smartare

90% av byggkostnaderna definieras i planeringsstadiet. Det är därför vi ser det som vår roll att stödja dig med ett brett utbud av erbjudanden för att underlätta arbetet och öka effektiviteten.

Minska klimatavtrycket

Vi arbetar för att begränsa effekterna av produkter och material på vår planet.