• Energieffektivisering
 • Produktinfo
 • Vattenburen värme
 • Radiatorer
 • Förbättra effektiviteten

Spara energi med lågtemperaturradiatorer i nybyggnation

Ulow E2 kan användas mycket ekonomiskt i monovalent drift även i nybyggen. Vad man särskilt kan rekommendera är dock kombinerad drift med andra värmeavgivningssystem med låga temperaturer, t.ex. golvvärme och golvkonvektorer. Här åstadkommer Ulow E2 den bästa balansen mellan energieffektivitet och komfort. Kombinerad drift med Ulow E2 rekommenderas för utrymmen som ställer krav som periodisk användning, snabb rumsuppvärmning och korta reaktionstider (t.ex. sovrum, badrum och spautrymmen, garderober, fitnessrum, arbetsrum m.m.).
NYBYGGNAD: Tvåvånings lågenergihus, totalt 138 m2 boyta, med hel källare.

E2-teknik i nybyggnation

Även vid nybyggnad erbjuder E2-tekniken många fördelar:

 • Solodrift med Ulow E2rent generellt
 • Solodrift med Ulow E2 idealiskt i utrymmen som endast används tillfälligt eller har förhöjt värmebehov
 • Maximal komfort och kostnadsfördelar i kombinerad drift
 • Kompatibel med golvvärme tack vare lika medeltemperaturer vid drift


Beräkningsunderlag*:

 • 12 lägenheter med värmebehovet 70 kW
 • Jämförelse av tre system/användningsfall (Ulow E2, golvvärme och kombinerad drift)
 • Energiteknisk uppskattning och ekonomisk jämförelseberäkning

 Investeringskostnader/resultat – definitioner

 • Investeringskostnader: Framtagning av en mallutskrift för nybyggnader, vid användning av golvvärme tas ingen hänsyn till byggkostnader (förläggning/golvutjämning etc.)
 • Underhållskostnader: Hänsyn till prisökningsfaktorer för tjänster respektive underhåll baserat på ÖNORM M 7140
 • Driftskostnader: Hänsyn till prisökningsfaktorer avseende gas och ström (observationsperiod 15 år)
 • Förlustkostnadsberäkning: Erfarenhetsvärden från projekt med optimering av energialstrings-, fördelnings- och reglerteknik (besparingspotential)


Effektivaste sätten att spara energi

Ett av de effektivaste sätten att spara energi är att använda radiatorer med låga framledningstemperaturer. Ulow E2 ser vi som ett svar på ändrade miljöförutsättningar och vårt bidrag till minskningen av CO2-utsläppen.

Bilden ovan:
NYBYGGNAD: Tvåvånings lågenergihus, totalt 138 m2 boyta, med hel källare.
SNITTVY: Bottenvåning: 69 m2.
UPPVÄRMNING: Luftvärmepump + termiskt solvärmesystem.
VÄRMEAVGIVNING: Ulow E2 i kombinerad drift med golvvärme.