• Minska klimatavtrycket
  • Vår produktion
  • Nyheter

Koncernomfattande miljöledningscertifiering enligt ISO 14001

Våra kunder har med rätta höga förväntningar på oss. På Purmo Group strävar vi efter att uppfylla dessa förväntningar och sätta upp de högsta standarderna varje dag. Dessa förstärks av de ISO-certifieringar som vi erhållit på våra olika anläggningar. Ett certifikat som vi är särskilt stolta över är ISO 14001 för miljöledningssystem. Detta förstärker vårt hållbarhetsarbete och ger våra kunder garantier som skapar trygghet.
ISO 14001 miljöledningscertifiering

ISO 14001-certifiering

ISO 14001 är den internationellt erkända standarden för miljöledningssystem (EMS). Precis som andra ISO-standarder har den utvecklats av det oberoende internationella standardiseringsinstitutet, International Organisation for Standardisation (ISO). ISO 14001 erbjuder ett ramverk för organisationer att utforma och implementera ett miljöledningssystem och kontinuerligt förbättra sin miljöprestanda.

Miljöledning i enlighet med ISO 14001 bygger på tillämpning av beprövade ledningsverktyg. Enligt denna standard omfattar ett miljöledningssystem den organisationsstruktur, de ansvarsområden, praxis, rutiner, processer och resurser som är nödvändiga för att identifiera, hantera och påverka en organisations miljöpåverkan och för att förbättra dess miljöprestanda. Huvudsyftet med miljöledning är att minimera miljöpåverkan, öka resurseffektiviteten och främja miljövänliga metoder i affärsprocesser.

I praktiken är det mycket som krävs för att uppnå certifieringen, från efterlevnad av miljölagar och förordningar och bedömning av miljöpåverkan till identifiering av risker och möjligheter och utbildning av medarbetare i miljövänliga metoder. "ISO 14001 utmanar oss att bli bättre varje år och kontinuerligt optimera miljöhanteringen på alla våra avdelningar och anläggningar. Alla inom Purmo Group bidrar på ett eller annat sätt och det är fantastiskt att se resultatet av alla dessa ansträngningar", säger Carina Schnellinger, hälso- och säkerhetschef på Purmo Group.

Fördelar med ISO 14001 för våra kunder

Vi är särskilt stolta över att kunna bekräfta att alla våra anläggningar är ISO 14001-certifierade. Detta ger våra kunder en garanti för att vi levererar det vi lovar, oavsett var eller vilken produkt de köper. Tack vare vår koncernomfattande ISO 14001-certifiering kan vi erbjuda trygghet med fördelar som:

  • Legitim hållbarhet: många organisationer talar varmt om att ta ansvar för miljön, men det är långt ifrån alla som gör det arbete som krävs. Vår ISO 14001-certifiering är ett bevis på vårt dagliga engagemang för hållbarhet i alla delar av vår verksamhet.
  • Utmärkt förhållande mellan pris och kvalitet: att implementera ett effektivt miljöledningssystem hjälper tillverkare som Purmo Group att minska avfall från produktionsprocesser och därmed även användningen av råmaterial. Det innebär också en minskning av vissa kostnader, vilket gör att vi kan upprätthålla väldigt konkurrenskraftiga priser och garantera våra kunder bra valuta för pengarna.
  • Enkelt att göra affärer: ISO 14001-certifikatet bekräftar att vi bedriver verksamhet på standardiserade sätt som alla uppfyller ISO:s krav. Oavsett vilken anläggning eller enhet våra kunder har kontakt med kan de alltså förvänta sig ett utbyte som uppfyller standarderna, vilket gör det enkelt för alla parter att göra affärer.
  • Produktlivslängd: De nya ISO 14001-standarderna för livscykelperspektiv syftar till att maximera en produkts livslängd och garantera att den kasseras på ett etiskt och effektivt sätt när den är uttjänt. Det innebär att produkter från ett ISO 14001-certifierat företag generellt innehåller mer återvunna råvaror och etiskt framtagna material. Dessutom har produkterna en förlängd livscykel samtidigt som ett återvinningssystem för uttjänta produkter finns på plats. Allt detta är fördelaktigt för våra kunder, men även för deras, eftersom de kan föra vidare denna fördel till slutanvändaren.

För mer information om Purmos resa mot en bättre framtid och våra särskilda fokusområden, se avsnittet om hållbarhet. Vid ytterligare frågor om våra ISO 14001-certifieringar eller andra certifieringar är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss