• Hållbarhet
  • Dimensionering
  • VÄRME & KYLA
  • Radiatorer

En utvecklares syn på bygglösningar i en lågkoldioxidekonomi

För att stödja övergången till nettonollutsläpp måste nya bostäder producera betydligt lägre utsläpp av växthusgaser. Eftersom värme och varmvatten står för en viktig del av energiförbrukningen i dessa byggnader är det viktigt att fastighetsutvecklare och leverantörer är på samma sida. Som leverantör av hållbara komfortlösningar för inomhusklimat är vi noga med att följa med i utvecklingen och lyssna till vad omvärlden har att säga. Den här gången har vi haft nöjet att prata med 3 representanter från den brittiska husbyggaren Crest Nicholson. Vi delar gärna med oss av några insikter från vårt intressanta samtal om kontinuerlig balansering, att bygga lösningar i en lågkoldioxidekonomi och mervärdet av hållbarhet inom branschen.
Bygglösningar i en lågkoldioxidekonomi

Bygga lösningar som ett gemensamt ansvar

Ian Johnson, Tobias Jones och Mark Kershaw arbetar på Crest Nicholson, och delar sina tankar om kombinationen av inköp och hållbarhet. Som fastighetsutvecklare av mellan 2 000 och 3 000 bostäder per år är de mycket medvetna om vilken påverkan de har på byggbeståndet. – Därför gör vi nu en fullskalig koldioxidbedömning av våra olika standardhustyper, säger Tobias Jones, Group Sustainable Procurement Manager. ”En mycket användbar övning som avslöjar interna förbättringsmöjligheter men som också understryker det faktum att övergången till nettonollutsläpp är något vi måste göra tillsammans.”

Mark Kershaw, Group Head of Sustainability, förklarar: – På Crest Nicholson har vi en tydlig plan för hur vi ska lyckas minska utsläppen. Samtidigt som vi gör framsteg för att minska utsläppen inom scope 1 och 2 ligger vår verkliga utmaning vad gäller utsläpp i scope 3, som utgör cirka 99 % av vårt koldioxidavtryck. Vi strävar efter att möta denna utmaning genom att uppfylla våra vetenskapligt baserade mål och vi har åtagit oss att uppnå nettonollutsläpp i hela vår värdekedja senast år 2045. När leverantörer som Purmo Group delar med sig av information om sina åtaganden, sätter upp mål och tillhandahåller miljövarudeklarationer hjälper det oss att fatta välgrundade beslut om initiativ för minskade koldioxidutsläpp.

Svår men viktig balansgång

Hållbarhet är inte den enda faktorn som spelar in när en utvecklare som Crest Nicholson väljer sina produkter. – Det finns förstås också byggregler som vi måste följa för att kunna bygga våra hus. Dessutom är inflationen för närvarande ganska hög, så vi kan inte ignorera den kommersiella sidan av allt detta, säger Ian Johnson, Group Procurement Director. – Det handlar om att ta hänsyn till alla aspekter. Det är en balansgång att kunna bocka av både hållbarhetskraven och de kommersiella.

Tobias tillägger: – I de fall där skillnaderna på den kommersiella sidan inte är så stora är det ofta hållbarhetsfrågorna som avgör beslutsfattandet. Om en leverantör sedan har bättre kompetens på det området kan vi utnyttja det och skapa mervärde i resten av leveranskedjan. Om en leverantör däremot uppfyller allt på det kommersiella planet, men inte når hela vägen vad gäller hållbarhet, kommer vi att ge dem motsvarande feedback och tillsammans försöka ta dem till nästa nivå.

Övergång till en koldioxidsnål ekonomi

Mark lyfter fram att det i det långa loppet inte är ett alternativ att inte vidta åtgärder. Det skulle till och med kunna vara en potentiell risk ur ett försörjningsperspektiv. – Koldioxidskatten på vissa material, som stål, kommer att öka avsevärt och om man inte vidtar åtgärder för att minska koldioxidutsläppen kan det potentiellt komma att påverka Crest. När vi går över till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp är det viktigt för oss att förstå dessa risker. På Purmo är vi väldigt medvetna om detta och har nyligen vidtagit åtgärder för att köpa in 140 000 ton grönt stål. Denna typ av stål gör det möjligt att minska CO2-utsläppen med upp till 95 % jämfört med traditionell ståltillverkning som drivs med kol.

Läs mer om Purmos inköpsavtal för grönt stål

Vikten av helhetslösningar

När det gäller helhetslösningar för uppvärmning och kylning av bostäder är erfarenheten hos Crest Nicholson delad. På kundsidan ser de ett ökat intresse för bostäders driftskostnader och energieffektivitet, snarare än för det kol som hittills använts. Detta understryker att kunderna värdesätter de energibesparingar som kan uppnås genom att använda rätt produkter.

Även här nämns regelverk som en påverkande faktor. Mark säger: – Framtidens standard för bostäder 2025 kommer att kräva elvärme, så vi kommer garanterat att se en övergång från gaspannor till luftvärmepumpar. På Purmo erbjuder vi allt som krävs för att optimera värmepumparnas effektivitet och skapa ett framtidssäkert värme- och kylsystem. Från golvvärme , ultralågtempererade radiatorer och fläktkonvektorer till elradiatorer , radiatorventiler och smarta styrenheter.

Det handlar om att hitta balansen mellan produktens kommersiella, hållbara och estetiska värde.

Inom Crest Nicholson övervägs ofta helhetslösningar, men beroende på produkten och dess totala värde kan valet av leverantörer ändå variera. Ian kommenterar: – Återigen handlar det om att hitta balansen mellan produktens kommersiella, hållbara och estetiska värde. Tobias tillägger: – Vi måste dessutom följa Standard Assessment Procedure, eller SAP, som är en metod som används för att bedöma energi- och miljöprestandan hos bostäder i Storbritannien. Vi måste nå vissa SAP-mål och balansera dem mot den kommersiella sidan.

Den typ av radiator som används behöver inte ingå i SAP-processen, men det gör däremot smarta termostater som vår Unisenza Plus-termostat. Denna trådlösa rumstermostat kan enkelt placeras i alla rum. När den är ansluten till Unisenza Plus Gateway kan den länkas till den intuitiva Unisenza Plus-appen som gör det möjligt för användare att övervaka och kontrollera sin energiförbrukning rum för rum när och var de vill. Som centralenhet kan gatewayen ansluta upp till 100 enheter, som t.ex. en panna, rumstermostater, golvvärme, badrumsradiatorer, golvvärme, (elektriska) radiatorer, ETH:er (elektronisk termostathuvud) osv. Detta möjliggör en fullständigt skräddarsydd komfortlösning för inomhusklimatet som kan utvecklas i takt med byggnaden och de boendes behov och vanor. Detta leder i sin tur till ökad komfort och energieffektivitet, vilket är en vinst för slutanvändarnas budget och miljön.

Läs mer om potentiella energibesparingar med zonbaserad temperaturreglering

Crest Nicholson hus Purmo radiator

Våra värmelösningar passar mycket bra in i detta utställningshus från Crest Nicholson.

Framtidssäkrade VVS-installationer

Med hjälp av sina SAP-utvärderare och informationen från tillverkarna specificerar teamet på Crest Nicholson vilka produkter som ska användas i deras hus. Ian säger: – Därefter är det upp till entreprenören att installera enligt gjord specifikation. På så sätt säkerställer vi att vi tar hänsyn till långsiktiga perspektivet samt till gällande regler. Tidigare hade vi till exempel ett högre flöde genom radiatorerna. Regeringen har nu insisterat på att detta ska minskas. Vi måste fundera på vilka produkter som är bäst lämpade för detta på lång sikt, så att en luftvärmepump kan ta över när gaspannorna byts ut för att på så sätt skapa ett lågtempererat värmesystem utan att alla radiatorer behöver bytas ut.

Läs mer om hur förbudet mot gaspannor påverkar VVS-systemet

På Purmo är vi helt införstådda med behovet av en långsiktig plan och framtagningen av framtidssäkrade VVS-installationer. Med vår egen expertis hjälper vi våra kunder med detta på bästa sätt. Med en komplett portfölj av lämpliga lösningar och genom att dela kunskap om vilka radiatorer som passar för en viss typ av värmepump, eller att erbjuda vår beräkningstjänst som i samarbetet med Crest Nicholson, kan vi säkerställa att de värmelösningar vi tillhandahåller ger optimal komfort och effektivitet, både nu och i framtiden.

Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp med att skapa ett framtidssäkert VVS-system eller vill ha expertråd som är skräddarsydda för ditt/dina projekt.