• Minska klimatavtrycket
  • Vår produktion
  • Paula Bear
  • Nyheter

Grönt stål: ytterligare ett steg framåt för att minska Purmos koldioxidavtryck

På Purmo har vi fyra varumärkespelare som utgör grunden för allt vi gör. Ett av dessa mål är att minska vårt koldioxidavtryck genom att begränsa våra produkters påverkan på planeten. Vi är mycket glada över att ta ytterligare ett steg framåt på den fronten – vi har nämligen ingått ett bindande avtal med H2 Green Steel om inköp av 140 000 ton grönt stål mellan 2026 och 2033.
Grönt stål för Purmo värmepumpsanpassade radiatorer

Grönt stål

Stål står för cirka 50 % av alla råmaterial som köps in inom Purmo Group. Övergången till grönt stål är därför en viktig milstolpe på vår hållbarhetsresa mot koldioxidneutralitet. H2 Green Steel-anläggningen, som kommer att producera nästan utsläppsfritt stål, drivs av grön vätgas som produceras med förnybar el. Det gör det möjligt att minska CO2-utsläppen med upp till 95 % jämfört med traditionell ståltillverkning som drivs med kol.

Skapar effekt med våra värmepumpsanpassade radiatorer

Purmo Group beslut att köpa grönt stål från H2 Green Steel är en del av koncernens ambitioner att anpassa sin produktion efter 1,5 °C-målet och att kunna uppnå koldioxidneutralitet senast år 2050. Bland de produkter som vi planerar att tillverka med grönt stål finns våra värmepumpsanpassade radiatorer, till exempel fläktradiatorn Ulow E2. "Detta är en viktig produktgrupp på våra kärnmarknader, där trenden med energirenovering är stark. Våra kunder kräver nya och mer energieffektiva värme- och kylsystem och Purmo Group är väl positionerade för att möta denna växande efterfrågan", kommenterar John Peter Leesi, CEO för Purmo Group.

Läs mer om vår resa mot en bättre framtid 

Paula Bear hållbarhetslogotyp Purmo