• Förbättra effektiviteten
  • Våra lösningar
  • Energieffektivisering
  • Vattenburen värme

Energieffektiv uppvärmning och kylning med zontemperaturreglering

Än idag finns det bostadshus och privata hus över hela Europa som fortfarande har ett värme- (och kyl-)system baserat på på/av-styrning av en enskild zon. Med ett sådant system lyckas man dock sällan skapa värmekomfort i alla rum. Samtidigt slösar man energi eftersom även tomma rum värms upp resp. kyls ned helt i onödan. Zontemperaturreglering är en praktisk lösning som ökar komforten för samtliga boende och samtidigt sparar energi.

Energieffektiv uppvärmning och kylning med zontemperaturreglering

Vad är zontemperaturreglering?

I ett system med 1 zon styr 1 termostat alla värmeavgivare i byggnaden. Termostaten installeras då ofta på en central plats som vardagsrummet eller hallen och mäter temperaturen på den specifika platsen. Även om den här typen av system är mycket lättanvända skiljer sig temperaturkraven i praktiken vanligtvis från rum till rum.

Zontemperaturreglering kombinerar flera termostater som var och en reglerar temperaturen i en specifik zon. Genom att installera individuella regulatorer i olika områden kan de enkelt ställas in på olika temperaturer. Eftersom inte alla områden behöver värmas eller kylas samtidigt eller vid samma temperatur, möjliggör detta en mer skräddarsydd temperaturreglering och undviker att slösa energi på tomma rum.

Vårt Unisenza-regleringssortiment omfattar till exempel en kopplingscentral med möjlighet att ansluta upp till 10 olika rumstermostater. På så sätt kan användarna ställa in önskad temperatur baserat på personliga preferenser för varje enskilt rum. Dessutom blir det enklare att fokusera på specifika ytor, som vardagsrum eller kök, och minimera uppvärmning och kylning av rum som inte används.

Fördelar med zontemperaturreglering

Möjligheten att värma eller kyla specifika rum har två viktiga fördelar. Å ena sidan innebär den anpassade zontemperaturregleringen att användarna själva kan skapa sin ideala komfortnivå i respektive zon. Man kan enkelt ställa in en viss temperatur för exempelvis vardagsrummet eller köket utan att det påverkar temperaturen i badrummet eller sovrummen. När det krävs kyla på sommaren kan man med ett zonbaserat styrsystem välja att enbart kyla rummen på ovanvåningen, där det oftast är varmare än på nedre plan. Genom att använda klocktermostater såsom Unisenza WiFi-termostaten kan man till och med ställa in olika värme- och kylscheman för olika rum baserat på användarnas typiska dagliga eller veckovisa aktiviteter.

Den andra stora fördelen med zontemperaturreglering är den energi och de pengar som sparas. Genom att justera termostaten i zoner som inte används eller används mer sällan slösar man inte energi på rum som står tomma. Det går helt enkelt att stänga av funktionen, så att uppvärming respektive kylning endast sker i zoner som används. Om man har en Unisenza WiFi-termostat installerad går det till och med att parkoppla den med den intuitiva Unisenza-appen och styra rumstemperatur, tidsprogram eller andra inställningar precis varifrån och när man vill. I appen kan användarna även aktivera geolokalisering, en funktion som använder mobilens position för att bestämma användarnas rörelser och därefter automatiskt justerar temperaturinställningen för att maximera flexibiliteten och energieffektiviteten.

Uppskattade energibesparingar med zontemperaturreglering

För att förtydliga gjorde vi en simulering som jämförde ett grundläggande styrsystem med ett zonbaserat styrsystem i en fastighet med fyra rum på om vardera 25 m2, samtliga utrustade med en radiator. I simuleringen utbyter varje rum värme med omgivningen genom sina ytterväggar, tak och fönster. Varje väg simuleras som en kombination av termisk konvektion, termisk ledningsförmåga och termisk massa. Det antas att värme inte överförs internt mellan rummen. Radiatorerna får värme från varmvatten och utbyter detta med luftmassan i rummet.

Zontemperaturreglering Purmo simulering

Vi gjorde en simulering som jämförde ett grundläggande styrsystem med ett zonbaserat styrsystem i en fastighet med fyra rum på om vardera 25 m2. Simuleringen visar att när termostaten i ett grundläggande styrsystem är installerad i det kallaste rummet blir de andra rummen överhettade. Med ett zonbaserat styrsystem förbättras situationen.

Det grundläggande styrsystemet har en termostat installerad i rum 1, vilket är det kallaste rummet eftersom det har flest fönster. I det zonbaserat styrsystemet är huset uppdelat i 2 zoner med 2 rum, med en motordriven ventil och termostat för respektive zon.

Simuleringen visar att när termostaten i ett grundläggande styrsystem installeras i det kallaste rummet blir de övriga rummen överhettade. Med ett zonbaserat styrsystem förbättras situationen. När det gäller energikostnaden tillämpas en gaskostnad på 0,34 euro/kubikmeter som standard. Den dagliga kostnaden för att det grundläggande systemet ska kunna hålla en konstant temperatur på 20 °C uppgår till 1,70 euro, medan motsvarande siffra för zonbaserade systemet är 1,50 euro. Ett zonbaserat styrsystem möjliggör med andra ord en besparing på 12 % av energikostnaderna.

 

 

zonbaserat styrsystem vs.

grundläggande styrsystem

 ETH vs.

grundläggande styrsystem

 ETH vs.

zonbaserat styrsystem

Energibesparing   12%  24%  13%
       

Ta zontemperaturreglering till nästa nivå

Utöver en jämförelse mellan ett grundläggande styrsystem och ett zonbaserat styrsystem omfattar vår simulering även ett ETH-styrsystem där varje radiator är utrustad med ett elektroniskt termostathuvud, till exempel de som ingår i vårt Unisenza Plus-styrsystem. Dessa kan enkelt anslutas till Unisenza Plus Gateway som i sin tur kan anslutas till den användarvänliga smartphone-appen. På så sätt kan användarna övervaka och styra alla värmeöverföringssystem som är kopplade till appen var och när de vill. ETH-system kan till exempel kopplas till en termostat för exakt tids- och temperaturzonstyrning och optimal komfort. Eftersom de elektroniska termostathuvudena är helt trådlösa är de dessutom enkla att integrera i nybyggnations- och renoveringsprojekt som uppdatering av befintliga system.

Läs vår guide till elektroniska termostathuvuden för nybyggnation och renovering

Elektroniskt termostathuvud Purmo fristående modell

Exempel 1: ETH fristående system kopplat direkt till mottagaren

Elektroniskt termostathuvud kombinerat med pannmottagare Purmo Unisenza Plus

Exempel 2: termostater kopplade till ETH:er och mottagare

Simuleringen visar att ett ETH-styrsystem, som perfekt justerar alla enheter, möjliggör betydligt större energibesparingar med en daglig energikostnad på endast 1,30 euro. Det är en minskning med 24 % jämfört med basstyrsystemet och 13 % jämfört med zonstyrsystemet. Dessutom förekommer det inte längre överhettning av rummen och de elektroniska termostathuvudena säkerställer en proportionell reglering av vattenflödet.

Om du vill veta mer om möjligheterna med vår Unisenza- eller Unisenza Plus-serie är du välkommen att kontakta oss eller besöka respektive kampanjsida.

Läs mer om vårt zonbaserade styrsystem i Unisenza-serien

Läs om smart uppvärmning med Unisenza Plus