• Förbättra effektiviteten
  • Vattenburen värme
  • Produktinfo
  • Radiatorer

En guide till elektroniska termostathuvuden för nybyggnation och renoveringsprojekt

Värmekällan och värmeavgivarna är ofta viktigast när det gäller att skapa energieffektiv inomhusklimatkomfort. Ändå är termostaterna minst lika viktiga för att hela systemet ska fungera på bästa sätt. Innovativa lösningar som elektroniska termostater är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att minska energiförbrukningen och optimera komforten med minimala ingrepp.
Elektroniska termostathuvuden från Purmo

Hur fungerar elektroniska termostater?

Radiatorerna regleras vanligtvis med hjälp av termostatiska radiatorventiler. Dessa hjälper till att upprätthålla rumstemperaturen genom att justera mängden varmvatten som kommer in i radiatorn enligt önskad rumstemperatur och därmed reglera radiatorns värmeeffekt. Med en traditionell termostatisk radiatorventil reglerar användaren denna mängd ungefär med hjälp av siffrorna som anges på termostathuvudet.

Denna styrning är dock inte särskilt exakt eller användarvänlig. Varje ändring av önskad temperatur kräver manuella ingrepp vid termostathuvudet på varje radiator. Cyklisk sänkning av rumstemperaturen, till exempel på natten eller under längre frånvaroperioder, kan inte heller göras automatiskt, utan måste ställas in manuellt.

Elektroniska termostater erbjuder en mycket mer exakt och användarvänlig regleringslösning. Baserat på sambandet mellan rumstemperaturen och den exakta temperatur som ställts in av användaren på det digitala termostathuvudet reglerar den termostatiska radiatorventilen ventilen så att den gradvis kan stängas eller öppnas vid behov. Detta möjliggör en mer exakt reglering av rumstemperaturen, vilket i sin tur optimerar både energiförbrukningen och inomhusklimatet.

Hur enkelt är det att använda elektroniska termostathuvuden (ETH:er)?

Nytt projekt

Elektroniska termostater är enkla att integrera i nybyggnationsprojekt. Genom att utrusta nya radiatorer med elektroniska termostathuvuden skapar du omedelbart ett intelligent system som möjliggör exakt och personlig rumstemperaturreglering. Ett elektroniskt termostathuvud som Unisenza Plus ETH är mycket enkelt att installera. När det väl är på plats kan du självklart ställa in önskad temperatur manuellt med hjälp av (+/-)-knapparna på termostathuvudet. Du kan dock också koppla det elektroniska termostathuvudet Unisenza Plus till den intuitiva Unisenza Plus-appen för enkel molnbaserad styrning på en smartphone.

Dessutom kan du parkoppla upp till 6 elektroniska termostathuvuden (ETH:er) med en Unisenza Plus rumstermostat och ställa in termostaten som styrcentral i rummet, som sedan styr ETH:erna. Både ETH:erna och termostaten kan programmeras via appen, så att du till exempel kan ställa in individuella tidsprogram som automatiskt justerar rumstemperaturen efter behov. Ytterligare funktioner som detektering av öppet fönster, automatisk tidsoptimering, e-postvarning för låg batterinivå osv. kan även väljas och väljas bort via appen.

Tips: Batteritiden kan förlängas genom att stänga av eller begränsa informationen som visas på det elektroniska termostathuvudet.

I renoveringsprojekt

Eftersom Unisenza Plus elektroniska termostathuvud är batteridrivet och kommunicerar helt trådlöst är det också mycket enkelt att använda i uppdaterings- och renoveringsprojekt där du vill optimera det befintliga standardvärmesystemet. Du behöver inte göra några ändringar i den ursprungliga systemkonfigurationen eller göra några nya kablar. Unisenza Plus elektroniskt termostathuvud passar på alla vanliga termostatiska radiatorventiler med M30 x 1,5 mm anslutningsgänga. En adapter för Danfoss RA-ventiler medföljer dessutom i leveransen av varje Unisenza Plus elektroniskt termostathuvud. Det är bara att byta ut standardtermostathuvudet mot ett elektroniskt termostathuvud i Unisenza Plus-serien för att optimera såväl energiförbrukningen som rumskomforten.

Elektroniskt termostathuvud Unisenza Plus Purmo

Fördelar med ett elektroniskt termostathuvud

1. Elektroniska termostathuvuden bidrar till att minska energiförbrukningen och värmekostnaderna.

Elektroniska termostathuvuden möjliggör mycket exakt temperaturreglering baserat på individuella behov. Medan traditionella termostater ofta använder siffror från 0 till 5 som ungefär motsvarar en viss temperatur, erbjuder en elektronisk termostat möjligheten att justera rumstemperaturen exakt på graden.

Det mest effektiva sättet att spara värmekostnader är naturligtvis att bara värma upp rummet till en behaglig temperatur när det används. De enkelt och individuellt programmerbara tidsprogrammen för varje elektroniskt termostathuvud sänker automatiskt rumstemperaturen efter behov när rummet inte används, till exempel på natten eller när de boende är borta, vilket sparar energi.

Dessutom är det elektroniska termostathuvudet Unisenza Plus utrustat med innovativa funktioner som öppen fönsterfunktion och geolokalisering. Ett elektroniskt termostathuvud stänger till exempel automatiskt radiatorventilen när rumstemperaturen sjunker för snabbt, förutsatt att ett fönster har öppnats. Ett traditionellt termostathuvud skulle öppna tillförseln för att kompensera för värmeförlusten, vilket resulterar i för hög energiförbrukning. Det elektroniska termostathuvudet i Unisenza Plus-serien känner automatiskt av denna situation och stänger ventilen under en viss tid. Geolokalisering möjliggör i sin tur flexibel temperaturhantering genom närvarodetektering. Om ingen av de registrerade användarna är hemma sänks temperaturen automatiskt för att undvika energislöseri i tomma rum.

Läs mer om energibesparingar med elektroniska termostathuvuden

2. Ett elektroniskt termostathuvud är mycket enkelt att installera.

Unisenza Plus elektroniskt termostathuvud är batteridrivet. Det är en trådlös enhet som är enkel att installera på både nya och befintliga radiatorer. Som nämnts är det kompatibelt med de flesta standardtermostathus, så installationen går väldigt snabbt och smidigt. Detta gäller naturligtvis alla vattenburna radiatorer, inklusive panelradiatorer , badrumsradiatorer , horisontella och vertikala designradiatorer , sektionsradiatorer, etc.

3. Elektroniska termostathuvuden är utformade för optimal användarkomfort.

Även om du fortfarande kan styra ett elektroniskt termostathuvud manuellt med hjälp av knapparna och den tydliga LCD-displayen, utökar den integrerade tekniken regleringsmöjligheterna avsevärt så att användarna kan välja den metod som passar dem bäst. Tack vare den senaste trådlösa Zigbee 3.0-tekniken kan det elektroniska termostathuvudet Unisenza Plus enkelt styras från vilken Android- eller Apple-surfplatta eller smartphone som helst via den intuitiva Unisenza Plus-appen.

På så sätt kan användarna övervaka och styra de anslutna enheterna när och var som helst. Som nämnts ovan kan det elektroniska termostathuvudet i Unisenza Plus-serien även parkopplas med Unisenza Plus rumstermostat för central styrning av olika radiatorer i ett rum och enkel programmering baserat på användarnas behov och livsstilsvanor. Slutligen möjliggör den integrerade tekniken även anslutning till Smart Home-system som Alexa, Google Home etc. så att Unisenza Plus elektroniska termostathuvud till och med kan röststyras.

4. Ett elektroniskt termostathuvud hjälper till att optimera inomhusklimatet

Ett elektroniskt termostathuvud möjliggör mer exakt reglering av rumstemperaturen, vilket innebär att ett rum är mindre benäget att överhettas eller inte värmas upp tillräckligt. Den exakta regleringen resulterar också i färre temperaturvariationer och därmed en mer konstant och behaglig värmekänsla.

Dessutom kan du parakoppla upp till 6 Unisenza Plus elektroniska termostathuvuden i en värmezon med en Unisenza Plus-termostat, vilket gör det enkelt att skapa det perfekta inomhusklimatet på större ytor, till exempel vid öppen planlösning mellan kök och vardagsrum.

Nackdelar med ett elektroniskt termostathuvud

Unisenza Plus elektroniskt termostathuvud drivs av 2 st. AA-batterier av standardtyp. På så sätt får du fördelarna med en trådlös enhet, men det innebär även att du måste byta batterier med jämna mellanrum och gå igenom kalibreringsprocessen för att återgå till normal drift. Eftersom ett elektroniskt termostathuvud förbrukar mycket lite energi är den genomsnittliga batterilivslängden dock cirka 2 år, beroende på drift, vilket gör att batteribyten hålls på ett minimum. När batteriet är svagt indikeras detta tydligt på det elektroniska termostathuvudet, i appen och om så önskas via e-post.

Vill du installera elektroniska termostathuvuden i ditt nybyggnations- eller renoveringsprojekt? Tveka då inte att kontakta oss för personlig rådgivning.

Kontakta oss