• Arbeta smartare
  • Förbättra effektiviteten
  • Bättre integration
  • Produktinfo
  • Elvärme
  • Vattenburen värme

Smart uppvärmning tillgänglig för alla med trådlösa Unisenza Plus-termostater

Cirka 40 % – så mycket står traditionellt sett VVS-systemet för sett till en byggnads totala energiförbrukning. En betydande procentsats som visar hur viktiga VVS-systemen är för att vi ska kunna nå våra energi- och klimatmål. Om vi vill skapa en bättre framtid måste vi vara innovativa på området. Smarta värmelösningar, som våra nya trådlösa Unisenza Plus-termostater, hjälper till att skapa framtidssäkra VVS-system som erbjuder betydande energibesparingar på både kort och lång sikt.
Unisenza Plus trådlösa termostater Purmo smart värmelösning

Nästa steg: Smart uppvärmning

Eftersom byggnader står för en tredjedel av den globala energiförbrukningen är de en viktig fokuspunkt på vår resa mot klimatneutralitet år 2050. Förbättring av energieffektiviteten i vårt befintliga byggnadsbestånd samt optimering av energiförbrukningen i nybyggnationer kan uppnås med till exempel bättre isolering, effektivare fönster osv. När byggnadens klimatskal har optimerats är det viktigt att säkerställa ett korrekt värmesystem där värmegeneratorn, givarna och termostaterna är anpassade för att säkerställa optimal effektivitet. Det är här vår nya trådlösa Unisenza Plus-serie kommer in i bilden.

Unisenza Plus trådlösa termostater

Som du kanske vet står Unisenza för en unik känsla av komfort och effektivitet som enkelt uppnås med en komplett, enhetlig styrlösning. Unisenza Plus-serien är det logiska nästa steget med en trådlös termostatlösning som gör det möjligt för användare att enkelt ansluta och styra många värme- och kylenheter med en knapptryckning. "Plus" refererar till det utökade utbudet av möjligheter och kompatibla produkter samt mervärdet av ett helt trådlöst nätverk som möjliggör optimal flexibilitet i både nybyggnations- och renoveringsprojekt.

Framtidssäkrade VVS-system

Med bara några få komponenter som Unisenza Plus Gateway, det elektroniska termostathuvudet, den trådlösa termostaten och mottagaren är det mycket enkelt att göra olika kombinationer och konfigurera en hel byggnad med en enda styrlösning. Som centralenhet kan gatewayen ansluta upp till 100 enheter. Detta möjliggör en fullständigt skräddarsydd komfortlösning för inomhusklimatet som kan utvecklas i takt med byggnaden och de boendes behov och vanor. Detta leder i sin tur till ökad komfort och energieffektivitet, vilket är en vinst för slutanvändarnas budget och miljön.

Smart uppvärmning med Unisenza Plus-appen

Alla Unisenza Plus-produkter kan enkelt parkopplas och länkas till Unisenza Plus Gateway för att bilda ett integrerat nätverk som kan styras via den intuitiva Unisenza Plus-appen. Med appen kan användarna övervaka och styra alla anslutna värmeöverföringssystem var och när de vill. Med andra ord blir VVS-systemet mer styrbart och mycket enkelt att anpassa till dagliga vanor.

Med appen nära till hands förhindrar du att rum som inte används värms upp i onödan och säkerställer en behaglig temperatur precis där och när det behövs. Dessutom kan flera gateways läggas till i appen. På så sätt kan användarna styra systemet både i sitt hem och till exempel sin fritidsbostad eller andrabostad från en och samma app.

Upp till 24 % energibesparing

Med de trådbundna Unisenza- eller trådlösa Unisenza Plus-termostaterna kan du skapa ett zonbaserat temperaturregleringssystem och ställa in en önskad temperatur baserat på personliga preferenser för varje enskilt rum. Vår forskning visar att detta kan leda till energibesparingar på upp till 24 % jämfört med ett standardstyrsystem med on/off-styrning av en enda zon. En betydande siffra som talar för Unisenza och Unisenza Plus förmåga att skapa ett framtidssäkert VVS-system som uppfyller de allt strängare energistandarderna.

Upptäck hur du kan spara upp till 24 % energi med zonbaserad temperaturreglering


Smart uppvärmning till överkomligt pris tillgänglig för alla

Med smarta värmelösningar som Unisenza och Unisenza Plus är det enklare än någonsin att bidra till en bättre framtid till ett överkomligt pris. Du väljer och blandar helt enkelt de enheter som behövs från ett och samma sortiment för att skapa ett optimalt system. Inga onödiga tillval, bara en enkel och lättinstallerad kombination av anpassade enheter som säkerställer kostnadseffektiv uppgradering av alla fastigheter.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om Unisenza Plus trådlösa termostater eller vill ha hjälp av våra experter att utforma en optimal lösning. Vi finns här för att hjälpa dig.

Kontakta oss