Byta element eller radiator – En guide till bytet

 

Utbyte av gamla radiatorer eller snygga upp de befinliga radiatorerna – vad lönar sig i längden? Om du planerar att byta element lönar det sig att tänka igenom bytet först. Detta gäller både om du skall byta elelement eller om du skall byta radiator som är kopplad till det centrala vattenburna värmesystemet. Här en guide till ditt byte av element.

 

En radiator, eller ett element, som det kallas i folkmun håller länge. Alltför länge. De är så hållbara att vi till och med börjat måla om dem själva, byta termostater och rördelar, täcka in dem i trähöljen och förbättra dem tills det att det inte finns något mer att förbättra. Och vi byter sällan ut gamla element.

Låt dig inspireras av det ofantliga utbudet av vattenburna designradiatorer eller oljefyllda elradiatorer. Be en elektriker (för elradiatorer) eller en VVS-installatör (för vattenburen värme) om råd när det gäller utbytet. Hen ser lätt vilken storlek och vilken anslutning som krävs vid bytet.

Tips vid utbyte av gamla radiatorer

  1. Om du vill snygga upp ett rum i taget, tveka inte på att se över radiatoralternativen! Det är enklare än du tror att byta ut gamla element. Det handlar inte bara om vad som lönar sig i längden utan även om hur du vill inreda!

  2. Om du ska renovera hela värmesystemet lönar det sig ofta att byta ut radiatorerna. Dagens moderna radiatorer är energieffektiva och anpassade för lågtemperatursystem. De bör vara dimensionerade enligt värmekälla, till exempel bergvärmepump eller luft-vattenvärmepump, för att kunna arbeta energieffektivt i ditt värmesystem. Modeller finns för varje plånbok och interiör.

  3. Det går oftast att måla vattenburna element – men det är inget vi rekommenderar rakt av. Purmos radiatorer kan fås i över 70 olika kulörer.

  4. Även bland elradiatorer finns det snygga moderna lösningar både för retroinredning och för modern inredning.

     

Kan du byta element själv?

Du kan byta element själv, men endast om det är frågan om ett elelement försett med en stickkontakt. LVI Kaba P levereras med stickproppsanslutning och golvkonsoler så att den enkelt kan användas som en flyttbar enhet. Ett enkelt temperaturvred gör den till ett okomplicerat val för de utrymmen i hemmet som bara behöver en liten extra uppvärmning då och då.I annat fall bör du alltid kontakta en återförsäljare eller elinstallatör innan du börjar att planera byta elelement själv.

Det är ytterst viktigt att all fast elinstallation utförs av en behörig elinstallatör. Hen hjälper dig också med att bedöma rätt värmeeffekt på radiatorn. Om du inte gjort tilläggsisolering i huset och värmen i övrigt fungerar väl, kan du även själv se efter på det befintliga elementet vilken effekt det har. Du ser det oftast genom att lossa litet på väggkonsolerna som elementet hänger på.

Vattenburna radiatorer kan du montera på egen hand, men arbetet måste vara fackmannamässigt utfört för att hemförsäkringen ska gälla vid en eventuell skada. Du kan gärna på förhand se ut modeller och utbud först. Och vet du vilken modell som krävs, kan du även handla online, men det lönar sig alltid att kontrollera med en VVS-installatör ifall du är osäker på om modellen passar.

Byta gamla element

Att byta gamla element är lättare än många tror. På en dag byter man ut alla elelement i ett småhus. Om modellen är enkel att sätta upp klarar en erfaren installatör ett eller flera element i timmen. Med diverse problem som man kan stöta på är det dock inte ovanligt att installatören vill beräkna en timme per element. Detta beror även på om han arbetar helt ensam eller får hjälp av någon. Läs mer om hur du byter ut gamla element steg för steg.

Även vattenburna element är enkla att byta ut, men kräver mer förberedelse. Cirkulationen bör stängas av och varje radiator bör stängas med hjälpa av en avstängningsventil. Sedan skall radiatorn tömmas på vatten innan en behörig VVS-installatör kan utföra bytet.

Byta element i lägenhet

Om du bor i ett flerbostadshus och vill byta element och radiatorer i lägenhet är det viktigt att du först kontrollerar med fastighetsägaren eller bostadsrättsförening vad som gäller.

 

 


Byte av vattenburna element i ett egnahemshus

En vattenburen radiator är ofta gjord av stål. Till 100%. Stålet är slitstarkt och hållbart. Små skråmor i lacken kan lätt repareras och genom att lufta och damma av radiatorn kan du klara dig i årtionden med samma radiator. Men precis som du ytrenoverar, byter köksskåp, tapeter och inredning är det även lätt att byta ut radiatorer.

Radiatorerna har utvecklats mycket sedan de klumpiga värmeelementen för 50 år sedan. Tidiga stålpaneltyper hade en plan panelkonstruktion med högt vatteninnehåll (A). Därefter följde införandet av konvektorflänsar mellan vattenkanalerna, som ökade deras värmeavgivning (B). Under årens lopp upptäckte man att värmeavgivningen kunde ökas genom att minska vatteninnehållet och att placera flänsarna i kontakt med de varmare kanalerna (C). Inte förrän kanalerna plattades till i den sexkantiga optimerade form som vi ser idag, som kontaktytan kunde maximeras och värmeavgivningen optimeras fullständigt (D).

Radiatorerna har utvecklats mycket sedan de klumpiga värmeelementen för 50 år sedan.

Med dagens utformning är produkteffektiviteten upp till 87% bättre än i traditionella modeller, men ändå finns det många som fortfarande håller fast vid radiatorer som blev föråldrad för flera decennier sedan.

Fler kanaler, fler konvektorer och mindre värmekapacitet, dvs. termisk massa – moderna radiatorer ökar sin värmeavgivning med mindre vatten vid samma temperatur som traditionella modeller. Dessutom förbättras produkteffektiviteten med 87 % räknat i W/kg stål.

Vid renovering av en privat familjebostad lämnas ofta radiatorerna helt orörda. Har man vattenburet värmesystem står radiatorn kvar. Möjligen byts rören eller delar av rören ut. Det är även vanligt att termostathuvudet byts ut. Men radiatorn lämnar kvar. Ett byte av element blir helt enkelt inte aktuellt. Om man byter ut oljepannan till en bergvärmepump eller annat lågtemperatursystem är det ytterst viktigt att även radiatorerna ses över. I många fall behöver man omdimensionera dessa för att de skall fungera optimalt.

Äldre radiatorer fungerar inte alltid optimalt i lågtemperatursystem, medan rätt dimensionerade radiatorer i lågtemperatursystem ger energibesparingar och ökad trivsel. Särskilt lönsamt är det när man väljer en värmepump som värmekälla, men även fjärrvärme drar nytta av låga returtemperaturer.

Om du byter ut en gammal enkel panelradiator mot en ny, lika stor radiator av typ 11 får du cirka 60% högre värmeeffekt. Och om du byter ut en gammal dubbel panelradiator till en ny radiator av typ 22 får du cirka 50% högre värmeeffekt.

Bytet till effektivare radiatorer kan i sin tur sänka varmvattnets temperatur i systemet med 10°C vid dimensionering. Värmepumpens värmefaktor, COP, förbättras med cirka 2% per grad sänkt vattentemperatur, det vill säga totalt 20 %. Ifall mer förbättringar görs i bostaden kan temperaturen i systemet sänkas ytterligare vilket innebär ännu bättre värmefaktor.

Byte av elelement i villor

Om du skall renovera ditt hus eller vill förnya dina elelement går det enkelt och smidigt att byta ut dessa till nya moderna element med elektronisk termostat. Ett sådant byte av element går på en dag i ett ”normalstort” familjehus.

I Finland finns det 500 000 eluppvärmda småhus, och många av dessa står inför en renovering. Gamla elelement bränner damm och kan till och med utgöra en brandfara. Även inomhusluftens kvalitet förbättras tack vare byte från gamla elradiatorer till nya, moderna elradiatorer. Här kan du läsa mer om praktiska och energieffektiva lösningar för olika hustyper och inredning. Hitta en lösning som passar ditt värmesystem och värmekälla. Låt dig inspireras bland Purmos tips för renovering.

gammaldags element

Kostnad att byta element

Att byta element medför naturligtvis en kostnad. Men det är även möjligt att spara in denna investering genom lägre energikostnad.

Din kostnad för att byta element kan indelas i produkter och installation. På bygghemma.se kan du lätt se vilken kostnad du bör räkna med för Purmo vattenburna element eller LVI by Purmo elelement. Du kan även fråga en återförsäljare om en offert. I ett ”normalstort” familjehus i mellersta Finland blev kostnaden för utbyte av 8st Yali Digital radiatorer inklusive arbete för utbytet ca 2700 euro. Arbetskostnaden var ca 500 euro.

Byta termostat på gamla elelement

Enligt vår erfarenhet är det termostaten på elelementet som går sönder först, och då kan det löna sig att byta termostat på elementet. Alternativt att byta ut hela elradiatorn och ta del av de nya funktioner som finns i dagens moderna elradiatorer.

LVI by Purmo lämnar 2 års garanti på sina termostater, och de finns att få som reservdelar länge efter det. Om du har en trasig element termostat till Yali, MEB eller MEC från LVI by Purmo är chansen god att du kan byta ut den. Kontakta en av våra återförsäljare eller din lokala elektriker för hjälp med att välja rätt termostat och för eventuellt köp och byte. Att byta termostat på element går snabbt, men arbetet måste alltid utföras av en behörig elinstallatör. Du kan inte byta termostater på gamla element själv.