• Elvärme
  • Vattenburen värme
  • Handdukstorkar

Så väljer du den bästa handdukstorken – experten tipsar

En handdukstork ansågs länge vara en lyxprodukt. Men idag är det svårt att föreställa sig ett nytt badrum utan en. Det har skett en tydlig utveckling på marknaden och det gäller även produktutbudet. Vattenburna, elektriska och till och med handdukstorkar med dubbla energikällor finns nu i en mängd olika storlekar, konfigurationer och färger. Men hur väljer man den bästa handdukstorken för en viss miljö? Vår egen expert – Julian Stocks, produktchef för radiatorer på Purmo Group – erbjuder intressanta insikter och guidar oss genom de viktigaste faktorerna att tänka på.
Handdukstorkar Figuresse Squasy Purmo

Marknaden för handdukstorkar, då och nu

Marknaden för handdukstorkar har vuxit avsevärt under de senaste 30 åren. Produkten har blivit mycket vanligare, bland annat tack vare sin mångsidighet som både radiator och handdukstork. Dessutom har tillverkarna investerat stort i industrialisering och massproduktion av olika designvarianter för att kunna erbjuda modeller för alla tycken och behov. "Vi upplever att alla marknader har anammat handdukstorken, främst för att den är en praktisk och mångsidig produkt som ökar känslan av välbefinnande i badrummet. I ett rum som är tillägnat egenvård lägger man särskilt stor vikt vid de inslag och föremål som finns. Därför måste handdukstorkar vara snygga och matcha badrumstillverkarens olika keramiska serier – de måste prestera, de måste vara hållbara och de måste vara praktiska. Det är nämligen exakt detta som konsumenterna efterfrågar och vill ha. Allt detta underlättas av den industriella utveckling som har skett under de senaste decennierna", säger Julian.

Möjligheterna idag är oändliga. Det kan t.ex. handla om handdukstorkar med insvetsade eller påsvetsade runda rör, platta rör, fyrkantiga rör, elliptiska rör osv. Dessutom ökar ständigt utbudet av färger. "Även om de flesta fortfarande väljer vitt ser vi en växande trend mot moderna färger som mattsvart, grått eller antracit. Även i Storbritannien, där krom traditionellt har föredragits, har efterfrågan på radiatorer i färg ökat. Huvudsakligen för att kromade produkters fysiska natur innebär att värmeeffekten är 30% lägre jämfört med en målad radiator. Det finns alltså en stor variation i vad slutanvändarna önskar från en handdukstork. Som stor tillverkare försöker vi tillgodose alla dessa behov och krav på marknaden."

Julian Stocks, produktchef för radiatorer på Purmo Group

Vår egen expert – Julian Stocks, produktchef för radiatorer på Purmo Group – erbjuder intressanta insikter och guidar oss genom de viktigaste faktorerna att tänka på.

Skillnader i användning av handdukstorkar

På samma sätt som designpreferenser tenderar att skilja sig åt från marknad till marknad, gäller det samma även för hur handdukstorken används. Julian förklarar: "I de flesta kulturer är handdukstorken den enda produkten i rummet, vilket innebär att den används både för att värma upp rummet och torka handdukar. På vissa ställen används den dock som en tilläggsprodukt till en traditionell radiator. Och på vissa marknader, till exempel i Norden, är det ganska vanligt att man installerar en handdukstork i kombination med elburen golvvärme. Det innebär att den elektriska handdukstorken kan vara mycket mindre eftersom golvvärmen redan värmer upp badrummet."


Vattenburen jämfört med elektrisk handdukstork

För att kunna erbjuda en lösning för varje tillämpning har vi både vattenburna och elektriska handdukstorkar i vår portfölj, samt matchande tillbehör som krokar, handtag, speglar osv. Vad vi dock ser är att varmvattenmarknaden är minst 3-4 gånger större än elmarknaden. "Detta återspeglar det faktum att det idag finns mer pannvärme än elvärme över hela världen. I nybyggnationer där man installerar en panna eller värmepump brukar man kombinera med en vattenburen handdukstork. Om fastigheten däremot uppförs med enbart elvärme måste man hitta en elektrisk lösning. Det finns alltså en tydlig koppling mellan typ av handdukstork och värmeproduktionens källa." 

Elektrisk handdukstork Twist Figuresse Purmo

Särskilt när det gäller elektriska handdukstorkar ser vi en kontinuerlig utveckling av funktionaliteten. Som ett resultat av detta implementeras handdukstorkar idag i allt större utsträckning som fristående lösningar.

Istället för att välja mellan en vattenburen eller en elektrisk handdukstork påpekar Julian att den bästa lösningen är att kombinera lite av båda världar. En produkt som fungerar på varmvatten, men som också har funktioner som gör att den fungerar oberoende av centralvärmesystemet. Detta är möjligt med våra hybrid handdukstorkar (dubbla energikällor). Dessa fungerar på varmvattenbasis när pannan eller värmepumpen är igång under årets kallare månader. Under varmare perioder, när den primära varmvattenfunktionen är avstängd, ger elpatronen i handdukstorken en källa till elvärme. Inom detta sortiment finns det två typer av produkter: de som har ett fabriksmonterat elelement och de som gör det möjligt för installatören att komplettera med ett elementet på installationsplatsen.

Handdukstorkens utökade funktionalitet

Handdukstorkar med dubbla energikällor är en bra illustration av hur funktionaliteten hos en handdukstork har utvecklats för att passa slutanvändaren. Ett annat exempel är fläktfunktionen som har utvecklats under de senaste åren. Medan handdukstorken fortsätter att värma upp handdukarna ger den extra elektriska fläkten en omedelbar uppvärmningsmöjlighet. "En sådan är särskilt användbar för att höja temperaturen när man använder badrummet och kan stängas av så snart den har gjort sitt jobb. Till en början såg vi endast den här funktionen på elektriska handdukstorkar, men numera är de även integrerade på vattenburna radiatorer."

Särskilt när det gäller elektriska handdukstorkar ser vi en kontinuerlig utveckling av funktionaliteten. Som ett resultat av detta implementeras handdukstorkar idag i allt större utsträckning som fristående lösningar. "I Nederländerna är det till exempel vanligt att man installerar en värmepump och golvvärme i fastigheten utan att dra rören vidare till badrummet. Där installerar de vanligtvis en elektrisk handdukstork. På så sätt skapar man en hybridinstallation. Den största fördelen med en elektrisk badrumsradiator är att den fungerar året runt. Man kan använda den hela tiden, till skillnad från en vattenburen handdukstork som bara fungerar när centralvärmen är på. Vi ser att det påverkar människors val i nybyggnationsprojekt.

Framöver kommer radiatorernas funktionalitet att fortsätta utvecklas eftersom människor vill ha mer kontroll. Inte bara när de är hemma, utan även på distans.

Handdukstorkar & ECO design

Förutom marknadens krav är även ekodesigndirektivet en påverkande faktor för den förbättrade funktionaliteten hos dagens handdukstorkar. Detta politiska ramverk som presenterats av EU har under de senaste 10 åren haft stor genomslagskraft och bidragit till att höja prestandanivån hos elektriska produkter. Genom att uppmuntra integrering av funktioner som standbyläge, närvarodetektering, öppet fönster-detektering, adaptiv start och självlärande funktioner främjar de mer hållbara produkter samt ansvarsfull energiförbrukning i hemmet.

Mer och mer uppmärksamhet läggs också på produkternas effektivitet genom mer noggranna kontroller. Exempelvis innebär ekodesigndirektivet att elektriska produkter behöver en styrenhet med både standby- och inaktivt läge. ”Det är mycket viktigt att ha exakta termostater för att garantera energieffektivitet.” Ju mindre exakt termostaterna är, desto mindre kan du kontrollera produktens energiförbrukning. Dessutom är EU tydliga med att en produkt som inte uppfyller kraven inte heller kan CE-märkas. Denna typ av certifiering är viktig för att skydda konsumenterna och för att tillverkarna ska kunna skilja mellan produkter med högre respektive lägre prestanda.

Julian tillägger: "I framtiden kommer radiatorernas funktionalitet att fortsätta utvecklas eftersom människor vill ha mer kontroll. Inte bara när de är hemma, utan även på distans. Vi är övertygade om att allt fler smarta onlinefunktioner kommer att adderas till dessa produkter. På Purmo har vi redan tagit steget in i en värld av smarta termostater med vårt nya Unisenza Plus-sortiment och Unisenza Plus-appen. Bakom kulisserna arbetar vi dessutom med en lösning som kommer att öppna upp för denna möjlighet i handdukstorkarnas värld. Lanseringen av smarta handdukstorkar med smarta termostater kommer att göra det möjligt för användarna att styra sina radiatorer och handdukstorkar från en och samma app."

Handdukstork Flores C Purmo

"Det finns en stor variation i vad slutanvändarna önskar från en handdukstork. Som stor tillverkare försöker vi tillgodose alla dessa behov och krav på marknaden", säger Julian Stocks, produktchef för radiatorer på Purmo Group.

Handdukstorkar anpassas efter regionala skillnader

En annan noterbar trend inom elektriska radiatorer är den ökade betydelsen av regionala skillnader vad gäller preferenser kring reglering och konfiguration. "I Frankrike används till exempel klass 2-isolering, medan det i länder som Tyskland och Österrike är vanligare att använda en klass 1-produkt. Den elektriska anslutningen skiljer sig åt mellan länderna, och därför måste vi som tillverkare kunna erbjuda olika lösningar.

Även marknaderna fortsätter att utvecklas. Vi har till exempel levererat våra elradiatorer Yali Ramo med den franska klass 2-standarden i åratal, och nu har vi fått förfrågan om att leverera dem med klass 1 och en kontakt. Vi på Purmo har en flexibel inställning och anpassar därför vår produktion för att lokalisera produkten efter våra kunders specifika önskemål. Dessutom certifierar vi de flesta av våra produkter utöver CE-märkningen, med lokala standarder som NF i Frankrike, ÖVE i Österrike och lokala varianter i Sverige och Tyskland."

För att leverera rätt prestanda handlar det om att välja rätt produkt med rätt utseende för rätt tillämpning.

Rätt handdukstork för jobbet

Det är förstås viktigt att specifika krav framkommer av specifikationen. Men det är ännu viktigare att se till att handdukstorken är rätt dimensionerad. För att lyckas med det måste man ta hänsyn till värmeförlusten och storleken på badrummet. Julian kommenterar: "Det råder olika parametrar för olika situationer, men en handdukstork måste kunna leverera den värmeeffekt som krävs och vara anpassad efter rummet. För att kunna erbjuda en lösning för alla badrum, små som stora, erbjuder vi ett brett utbud av storlekar i vårt sortiment av vattenburna och elektriska handdukstorkar. Oavsett situation har vi passande lösningar och teknik."

Upptäck våra olika verktyg som hjälper dig att hitta den bästa radiatorn för den värmeeffekt som behövs

Julian påpekar också vikten av att välja en radiator som är lämplig för den miljö den placeras i. "Arkitekter och beställare måste ställa rätt frågor när de specificerar produkterna. Speciella miljöer kräver speciella åtgärder. Om man vill använda en handdukstork vid en pool är det fullt möjligt, men den måste galvaniseras. Det är många som tror att produkter tål allt eftersom de är testade och certifierade. Det är viktigt att följa föreskrifterna och att använda och underhålla produkten på avsett sätt. Du bör till exempel inte placera blöta handdukar eller våta badkläder på handdukstorken varje dag eller rengöra den med ett rengöringsmedel som innehåller spår av syra eller alkali. När radiatorns målade yta har skadats eller spruckit på grund av sådan hantering börjar den korrodera."

Dessutom finns det riktlinjer för var i badrummet handdukstorken ska placeras för bästa effekt. Våra rekommendationer hittar du i produktinstallationshandboken och i vår artikel som tar upp frågan om hur badrummets luftfuktighet påverkar installationen av radiatorer.

Slutsats

Precis som med alla radiatorinstallationer finns det en hel del faktorer att ta hänsyn till för att kunna välja den bästa handdukstorken. Julian sammanfattar: "För att leverera rätt prestanda handlar det om att välja rätt produkt med rätt utseende för rätt tillämpning. Men även att den används på ett sätt som är kompatibelt med produktens ursprungliga specifikation."
Upptäck vårt kompletta utbud av handdukstorkar

vattenburna handdukstorkar

elektriska handdukstorkar