• Radiatorer
  • Handdukstorkar

Hur påverkar luftfuktigheten i badrummet installationen av en radiatorer?

Radiatorer är utmärkta för att uppnå ett behagligt inomhusklimat. Inte minst i badrum, där några grader extra kan vara helt avgörande för att dagen ska börja eller avrundas på ett bra sätt. Rum med fuktig atmosfär, som privata badrum eller (offentliga) duschar eller toaletter i idrottsanläggningar, kräver dock lite mer planering när det gäller installation av radiatorer. För att garantera lång livslängd måste faktorer som stänkytor och tillräcklig ventilation beaktas.
luftfuktighet i badrum påverkar installationen av radiatorer

Installationen av radiatorer påverkas av luftfuktigheten i badrummet

Förekomst av stänkvatten och möjlighet till kondensbildning i exempelvis badrum, wc etc. kräver lite extra eftertanke när det gäller installation av radiatorer. För att skydda radiatorn mot vattenstänk och kondensvatten måste kraven för DIN 55900 följas. Först då kan man tala om korrekt radiatorinstallation och därmed att produktgarantin kan åberopas i händelse av korrosion.

DIN 55900 omfattar lämpliga ytbehandlingar för radiatorer. I sammanhanget brukar man skilja på radiatorer som är installerade i respektive utanför stänkområdet. Detta område, zon 3 i illustrationen nedan, definieras som ett avstånd om minst 60 cm i alla riktningar runt sanitetsobjekt såsom toalett, urinoar, dusch, badkar etc. Om möjligt bör radiatorer installeras utanför stänkområdet. I sådana fall räcker det med en standardbeläggning, eftersom radiatorn inte påverkas av luftfuktigheten i badrummet.

 

badrum våtzoner stänkområde radiatorinstallation

Om DIN 55900 inte beaktas och en radiator installeras i stänkområdet (zon 2) är det viktigt att notera att inga garantianspråk kan göras om det uppstår tecken på korrosion på radiatorn. I vissa utrymmen är det dock inte möjligt att installera radiatorer utanför stänkområdet, t.ex. om ytan är begränsad. För sådana situationer erbjuder vi en galvanisk zinkbeläggning för profilradiatorer eller en extra 2-komponents akrylbeläggning för släta radiatorer i exempelvis privata badrum och gästtoaletter.

För våra Delta sektionsradiatorer erbjuder vi även en robust varmgalvaniserad lösning för extrema tillämpningar såsom duschanläggningar i idrottslokaler. På dessa specialtillämpningar erbjuder vi 6 års garanti.

Luftfuktighet i badrum och regelbunden ventilation

Förutom att placera radiatorn på rätt sätt är det även viktigt att överväga adekvat ventilation av rummet, särskilt när det gäller våta eller fuktiga utrymmen som badrum. Detta bidrar till att begränsa luftfuktigheten och kondensnivåerna i badrummet till ett minimum.

Eftersom fönster förbättrar och bidrar till ökad energieffektivitet bör man vara noga med att alltid ventilera utrymmet ordentligt och eventuellt komplettera med forcerad ventilation. Det är också viktigt att radiatorerna är påslagna under vintern, eftersom kalla värmeytor som är avstängda fungerar som kylande ytor på vilka luftfuktigheten i rumsluften kan kondenseras, vilket kan leda till korrosion.

Om du följer kraven enligt DIN 55900 redan under planeringsfasen, och projekterar för speciallösningar, kommer dina kunder att kunna ha nytta av sina radiatorer under lång tid.

Om du har ytterligare frågor om installation av radiatorer i badrum eller andra utrymmen är du välkommen att kontakta oss. Vi finns här för att hjälpa dig.

Kontakta oss