Thermopanel V4 Nordens mest sålda radiator

En miljödeklarerad (EPD) horisontell panelradiatorer med 9 olika anslutningskonfigurationer. Den levereras komplett och med integrerad Flamingo-ventilinsatsen som är marknadens tystaste. Flamingo 2.0 har en unik steglös förinställning - som möjliggör en mycket energieffektiv i drift. Thermopanel V4 är perfekt till nybygg och renovering. 

 

Thermopanel V4 representerar ett radiatorkoncept som har utvecklats för att möta höga krav på effektiv logistik och modern design. En radiator som levereras komplett från fabrik utan extra monteringsarbeten. Bara skruva fast medföljande konsoler, häng upp radiatorn och anslut den till det vattenburna värmesystemet. Välj mellan standard front eller en slät front: Plan.

Smart dolt V4-koppel och integrerad ventilinsats FLAMINGO
Thermopanel V4 har unika och erkända egenskaper. Den smarta V4-kopplingen har svetsats fast och dold bakom radiatorkroppen. Inga synliga rör och full frihet att installera radiatorn i botten eller på sidan. Ventilinsatsen Flamingo (FLA) är justerbar från 5-165 l/h och den mest exakta på marknaden.

Allt på ett RSK-nummer minskar logistik- och monteringstiderna
Thermopanel V4 har utvecklats med fokus på logistik och perfektion. Genom att tillverka radiatorn helt installationsklar med ventilinsatser, sidoplåtar och galler i en modern produktionslinje effektiviseras både produktion, distribution, lagring för grossisten samt hanteringen på byggarbetsplatsen. För installatören innebär detta minskad hantering och minskad monteringstid. samt att risken för fel eller brister i detaljerna elimineras. Summan av detta innebär också ett minskat fotavtryck.

Flexibilitet sänker projektpriset
Ofta är det bara några radiatorer som ska seriemonteras i ett projekt. Istället för att beställa en specialradiator för seriemontering till hela anläggningen kan vi lösa detta med en standard Thermopanel V4-radiator och ”Rak 4 fördelare”. På så sätt seriekopplar vi endast de radiatorer som behöver det. Summan är att vi får lika radiatorer i hela anläggningen och vi får snabb leverans och ett billigare projekt.

Komplett leverans förenklar projektet
När vi levererar komplett leverans runt radiatorn skapar det trygghet för installationen. Du får allt monteringsmaterial, termostater, ställdon och andra tillbehör som levereras och är märkta med radiatorn. Ett färdigt system märkt med rum/lägenhet/våning. Allt från en och samma leverantör.

300.000 bostäder har ett akut renoveringsbehov

I rapporten Renoveringskompetens1 (från maj 2022) rapporterar bostadsbolagen att det finns 800.000 lägenheter i Sverige som behöver renoveras. En stor del av dessa ligger inom de så kallade miljonprogrammen där läget är akut för hela 300.000 lägenheter. Ett tvärvetenskapligt demonstrationsprojekt har jämfört renoveringspaket implementerat i 3, från början lika, miljonprogramshus med fjärrvärme. Läs rapporten här.

 

Alternativen vid värmerenovering

Idag står fastighetssektorn för 40% av Sveriges energianvändning. Här finns stora möjligheter att påverka båda vår miljö och inte minst inomhusklimatet för många hyresgäster. Den låga renoveringstakten beror både på kompetensbrist och att varken beställare eller utförare ser lönsamhet i att renovera. Purmo guidar dig med smarta tips på både tillvägagångssätt, systemlösningar, samt vad du bör tänka på under processen.

 

Vår uppskattade ROT-bok kan beställas via [email protected] - eller se den här.

 

Referens: CityGate i Göteborg

 

Att läsa: Bra. Bättre. Komplett: 3 värmelösningar för extra komfort och energibesparingar i renoveringsprojekt

 

Kontakta oss - så hjälper vi dig med ditt projekt. Våra experter hittar du här.

 

1 Rapporten "Renoveringskompetens" (2022) är ett samarbete mellan Installatörsföretagen och Sveriges Byggindustrier. Den är finansierad av SBUF och utförd av Industrifakta. Resultatet baseras på 100 telefonintervjuer med kommunala och privata bostadsbolag samt 24 djupintervjuer.