• Referenser
  • Skola
  • Skolor
  • Radiatorer

TP Rak 4 i Chalmers Campus Johannesberg

Chalmers tekniska högskola i Göteborg har från år 1937 haft ställning som universitet. Chalmers drivs sedan 1994 som en stiftelse med verksamheten förlagd till ett av stiftelsen helägt bolag, Chalmers tekniska högskola AB. På Chalmers utbildas civilingenjörer, arkitekter, högskoleingenjörer, teknologie kandidater, teknologie doktorer och licentiater samt sjöbefäl.

 

Johanneberg är det största av Chalmers tekniska högskolas campus. Här är de flesta av civilingenjörsprogrammen lokaliserade och här bedrivs också större delen av forskningsverksamheten. På Campus Johanneberg finns idag ca 8500 studenter samt ca 2000 lärare, administrativ och teknisk personal.

Det är Skanska som har byggt de två nya byggnaderna på Chalmers Campus Johannesberg. Byggnaderna har ritats av arkitektbyrån White och har en total yta på 10.500 kvadratmeter med källarplan samt fem våningar ovan jord. Byggherre är Chalmersfastigheter och Ramböll AB har stått för projektledning. Byggstarten var i oktober 2013 och inflyttning sommaren 2015.

Byggnaden har en arkitektonisk utformning med en glasfasad i structural glazing-teknik. Byggnaden ligger i framkant vad gäller teknisk hållbarhet och är klassad som Miljöbyggnad Guld, vilket innebär högt ställda krav på bland annat materialval, inomhusmiljö och energieffektivitet.

Chalmers Johannesberg

Chalmers Johannesberg

Thermopanel radiatorer med Rak4 seriekoppling

I byggnaderna Chalmers Campus Johannesberg har man installerat Thermopanel V4 radiatorer. Många av dem har försetts med Rak4 anslutning för seriekoppling. I campuset finns också många välvda hörn där man har installerat böjda Thermopanel radiatorer mot specialbeställning. De böjda TP radiatorerna tillverkas tyvärr inte längre. Däremot finns Delta Laserline att fås i rundat utförande.

Böjda Thermopanel V4 radiatorer.

Böjda Thermopanel V4 radiatorer.

Thermopanel V4 installerade med TP Big Five tillbehöret Rak 4.

Thermopanel V4 installerade med TP Big Five tillbehöret Rak 4.

Avdelade samvaroplatser för studerande finns i campuset.

Avdelade samvaroplatser för studerande finns i campuset.