• Sjukhus
  • Referenser
  • Renovering
  • Nyheter
  • Vattenburen värme

700 Thermopanel V4 Hygien till Östra Sjukhuset

Renovering av infrastruktur, särskilt när det gäller energisystem, är avgörande för att säkerställa effektivitet och miljövänlighet i byggnader. Ett aktuellt exempel är den effektiva renoveringen av radiatorer på Östra Sjukhuset i Göteborg, ett projekt som adresserar både behovet av modernisering och miljöhänsyn.

Thermopanel V4 Hygien Östra Sjukhuset

Östra sjukhuset är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset som började byggas på 1960-talet. Kvinnokliniken var först att bli klar med 177 platser och efter det färdigställdes kliniker för barn och infektion samt centralkliniken. Den första bebisen föddes här den 1 februari 1968. Den aktuella renoveringen fokuserar på energieffektivitet och komfort för patienter och personal.

Från gamla radiatorer till Thermopanel V4 Hygien

Före renoveringen användes äldre radiatorer som inte längre mötte kraven för energieffektivitet och komfort. Projektet involverade en övergång till modernare radiatorer för att förbättra prestanda genom anpassning till lågtemperaturssystem och minska miljöpåverkan. Valet föll på Purmos nyaste Thermopanel V4 modell nämligen ”Hygien”. Denna modell är särskilt utvecklad för miljöer där det ställs extra höga krav på hygien, vilket är avgörande för en sjukhusmiljö där renlighet och säkerhet är av yttersta vikt. Hygien levereras komplett med hygien-väggkonsoler, V4-koppel och integrerad Flamingo ventilinsats – ventilinsatsen som är marknadens tystaste.

Mikael Andersson, Purmos säljare, betonar vikten av en helhetslösning som kombinerar effektivitet, snabb leverans och konkurrenskraftigt pris. Samarbetet med Dahl, en leverantör av VVS-produkter, var också avgörande för projektets framgång.

Installation med dold lösning

På Östra Sjukhuset har man valt en helt dold lösning för installationen med hjälp av TP Flex Fördelare och rör som integrerats i väggarna. Detta visar på en strategisk och ansvarsfull approach till modernisering av infrastruktur, som tar hänsyn till både funktionella och visuella aspekter.

Installationen, som föregår från januari 2023 till hösten 2025 utförs av CN Rör (Mölndal). Projektledaren Julian Hertinge från CN Rör berättar att de redan har installerat ett stort antal av de 700 nya radiatorer och installationen har förlöpt både smidigt och effektivt. Julian berättar vidare att de sökte en lösning som var både smidig och estetiskt tilltalande. - En annan lösning kom på tal tidigt, men när vi blev introducerade till den nya radiatorn Thermopanel V4 Hygien, så föreslog vår ledande montör att använda den nya radiatorn med TP Flex fördelaren. Med TP Flex får vi en smidig och snygg installation, då rördragningen redan var i vägg.   

Vilka utmaningar är det att montera under pågående annan verksamhet? Julian svarar att arbetet behöver planeras så det kan utföras med så liten inverkan som möjligt på den pågående verksamheten, patienter och personal. En annan utmaning är den begränsade tidsramen för att minimera avbrott i värmesystemen. 

Thermopanel V4 HygienTP Flex Fördelare

Thermopanel V4 seriens monteringsmöjligheter

Den befintliga lösningen var enkla radiatorer mittkopplade typ MP med ventil och termostat placerade under radiatorn. Bytet till Thermopanel V4 Hygien ger större radiatorer med mer värmeyta och bättre effekt vid lägre temperaturer, samt att termostat placeras på ”rätt” position och anslutningen med PEX-slangar gör att det blir en flexibel anslutning, enligt Jonas Skeppås, teknisk support på Purmo.  

 

Energieffektiviet och hållbarhet

Produktchef Sam Metsi påpekar att installationen av nya radiatorer på Östra Sjukhuset förbättrar inte bara komforten för patienter och personal, utan också möjliggör en minskad energiförbrukningen från värmesystemet och därigenom bidrar till en mer hållbar drift. Jämförelser av energiförbrukning före och efter renoveringen kommer att ge värdefull insikt i projektets framgång. Genom att välja rätt produkter och partners har Östra Sjukhuset säkrat en effektiv och hållbar värmelösning för framtiden.  

Se filmen: Thermopanel V4 Hygien monteras med hygien-väggkonsoler i sjukhusmiljö.