Uppvärmning av gammalt timmerhus med torpargrund

 

Allt fler har blivit intresserade av byggnadsvård och att rusta upp gamla timmerhus med torpargrund. Många frågor uppstår - hur och med vilka material ska man isolera, hur ska timmerhuset värmas upp - med radiatorer eller golvvärme , vattenburen värme eller elvärme, och med vilken typ av värmekälla.

 

I vanliga fall är ett gammal timmerhus som ska renoveras på ca 150 m2.I timmerhuset finns oftast en stor öppen spis och i vissa fall har någon hunnit installera en luftvärmepump. Timmerhuset har ofta gamla fönster, vilka oftast går att renovera genom att byta ut ruttna trädelar, kitta om och med fördel målas med linoljefärg. Gamla fönster kan vara helt ok att återvända i gamla hus med naturlig ventilation. Den normala gamla isoleringen brukar vanligtvis finns enbart mellan timren och huset är försett med yttre fasad. På insidan finns spännpapp under tapeten. Det övre bjälklaget är isolerat med sågspån och det nedre bjälklaget med jord och vad man kom åt på den tiden. 

Behovet av värmeelement i ett timmerhus

Valet av typen av radiator är såklart en smaksak, men från ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv möjliggör styr- och värmetekniken av oljefyllda radiatorer ett förmånligare alternativ. Under 35 år har tekniken tagit stora steg framåt. Noggrann justering, 0,2 graders exakthet, kombinerat med en energieffektiv styrning exempelvis med hjälp av Tempco Touch E3 styrning sparar ungefär 20–30% av energikostnaderna (Motiva). En basuppvärmning på 8 grader i en fritidsbostad är tillräcklig så att fuktigheten inte förflyttas till väggkonstruktionerna. Detta beror såklart också på väggarnas konstruktion.

Resultaten av Motivas Elvaris energieffektivitetsprogram i 47 bostäder visar att det genom energieffektiv styrning är möjligt att spara i ett normalt bostadsutrymme ca 250–450 euro om året. Detta kräver dock att de boende också själva följer upp värmeförbrukningen och regleringen med hjälp av styranordningen.

Andra goda egenskaper med Yali radiatorerna som är fyllda med vegetabilisk olja är bl.a. låg yttemperatur, dammet cirkulerar inte runt resistorn tack vare dess slutna konstruktion, ventilationsfunktion som förhindrar onödig uppvärmning under ventilation, stänkskyddad konstruktion och mångsidiga värmeförminskningsprogram och justeringar. Att investera i ett dyrare val av radiator betalar sig tillbaka på ett par år tack vare förminskningen av driftskostnaderna och att man drar nytta av de mångsidiga möjligheterna för energibesparing. Oljefyllda radiatorer försäkrar en energieffektiv eluppvärmning med produkterna LVI Yali och Tempco.

Effektbehov i gamla timmerhus

Det är bäst att mäta effekten utan att ta i beaktande andra värmekällor, alltså när spisen inte är uppvärmd eller då luftvärmepumpen inte längre räcker till vid frost. Yali Digital är ett utmärkt val för liknande objektet. Effektdimensionen 60 W/m2 räcker nödvändigtvis inte till för ett normalt isolerat hus från 1980–90-talet, utan vi skulle öka en aning på dimensioneringen. T.ex. 20 % ökning dvs. 75 W/m2 ger följande resultat per rum i ett exempelobjekt:

  • Kök 21,6 m2 (60 m3), 1 fönster 1620 W, dvs. antingen en 1500 W eller en 2000 W värmare
  • Trivselrum 30 m2 (83 m3), 2 fönster 2250 W, dvs. 2 värmare á 1250 W
  • Kontor 18 m2 (50 m3), 1 fönster 1350 W, dvs. en 1500 W värmare
  • Entré 21 m2 (59 m3), 2 fönster och en glasdörr 1575 W, dvs. 2 värmare á 750 W
  • Sovrum 21 m2 (57 m3,) 2 fönster 1575 W, dvs. 2 värmare á 750 W
  • Vardagsrum 28 m2 (77 m3), 2 fönster 2100 W, dvs. 2 värmare á 1000 W


Valet av den slutliga storleken, 30 eller 50 cm höga och värmeelementets längd; det lönar sig att titta på urvalstabellen på vår webbplats. Dimensionsresultaten är en uppskattning av effektbehovet och särskilt beroende av isoleringsnivån. Det är bra att komma ihåg att Yalis exakta elektroniska termostat, med 0,2 C noggrannhet, inte värmer i onödan och därmed slösar inte överdimensioneringen med energin. Elentreprenören ger en uppskattning om tillräckligheten av centralen och kablarna för dessa val.

Årsvärdet för luftvärmepumpens totala effekt beräknas vanligen till 2000 kWh. Effekten i de nämnda utrymmena på årsbasis är denna. Endast med uppbyggd erfarenhet vet man exakt hur stor inverkan är på värmarnas effektdimensionering. Vi kan föreställa oss att elementens effekt kan halveras och så är de ju försedda med en exakt termostat, som inte ligger på i onödan och luftvärmepumpens totala nytta kan dimensioneras ut. Det är bra att komma ihåg att apparaten också är en elektrisk värmare och när det är hårda köldgrader behövs värmarna som backup i dessa utrymmen i alla fall.

Golvvärme i timmerhus med krypgrund

Det är möjligt att kombinera golvvärme och krypgrund. Man skall ändå ta hänsyn till vissa saker. Värmekablarna skall ligga tätt på värmeledande skikt, till exempel på metallskiva, för att kunna sprida kabelns värme effektivt. Golvkonstruktionen ovanpå kablarna skall vara styv, tunn och bra värmeledande, till exempel hårda gipsskivor. Golvytan spelar en stor roll i värmeekonomin: Parkettgolv har förhållandevis högt värmemotstånd, det vill säga värmeförluster nedåt till krypgrunden blir ca. 20-25% (resp. 75-80% upp till rummet). Tunn plastmatta leder värme bättre och därmed blir värmeförluster till krypgrunden mindre, cirka 10 %. Parkett känns varmare än plastmatta under fötterna. Alltså på detta sätt är komfort och energiekonomi motstridiga egenskaper hos parkett kontra plastmatta.

Om man installerar golvvärme, behöver man då även radiatorer för att hålla en behaglig temperatur? Radiatorer fungerar mycket väl med plankgolv och torpargrund. Trägolvet leder värme dåligt och gör att ytan inte känns kall.

Det är en bra kombination att ha golvvärme och radiatorer, eftersom golvvärmen inte fångar upp kallraset lika bra som radiatorer. Om man önskar lägga golvvärme på torpargrund, bör man kolla upp med en fackman på plats att det fungerar. Betongplatta skulle vara att föredra vid installation av endast golvvärme.

Läs hur familjen Hanner renoverade sitt timmerhus