Extra värme med oljefyllda element under renovering 

 

Familjen Hanner bor i den finlandssvenska småstaden Jakobstad och har nyligen tagit sig an renoveringen av ett gammalt trähus beläget i den vackra, historiska stadsdelen Skata. Frågorna kring värmevalet var många. Men nu är det bestämt – det blir oljefyllda element från Purmo.

 

Ann-Charlotte och Tony har alltid intresserat sig för hus i äldre stil. Moderna, nybyggda hus är inte av intresse och det tog ett par år innan paret hittade sitt drömhus med rätt känsla, mycket historia och beläget i den gamla stadsdelen Skata. Skata räknas till en av de viktigaste enhetliga trästadsdelarna i Finland. Stadsstrukturen grundar sig på en rutplan och bostadshusen i trä är huvudsakligen byggda i en våning. Gatorna är tämligen smala och ramas in av husens fasader och staket. Skata (Norrmalm) tillhör den delen av Jakobstad som skonades från den förödande stadsbranden år 1835. Vid övergången till 1900-talet hade Norrmalm i huvudsak sin nuvarande form.*

Oljefyllda element vid renovering

Paret Hanner vill bevara så mycket som möjligt av hemmets känsla, samtidigt som huset är i behov av en stor grundrenovering. En av de första frågorna att ta ställning till är värmesystemet. Husets nuvarande uppvärmning består av elpaneler och en del fristående elelement. Fönstren och isoleringen förbättrades delvis vid en renovering sent 80-tal, men innerväggar och golv skall sättas helt nya. ”Vi velade mellan fjärrvärme med vattenburna radiatorer, bergvärme med golvvärme/radiatorer samt elvärme med oljefyllda element. Vi undersökte alternativen noggrant med både VVS-ingenjör och arkitekt. Till slut bestämde vi oss för elvärme med oljefyllda element,” säger Tony. Några av orsakerna var den enkla och snabba installationen och den låga investeringskostnaden. ”Vi har erfarenhet av att installera bergvärme från vårt tidigare hem i sydöstra Sverige, och det var en ganska lång och kostsam process, som också krävde stora ingrepp i trädgården”, säger Tony. ”Avgörande var även det faktum att vi inte ville börja borra och ingripa för mycket i husets konstruktion och ute på gården.”

”Miljöfrågor är också viktiga för oss”, tillägger Ann-Charlotte. ”Vi följer med vad som händer på marknaden och räknar med att installera både solpaneler och kanske en dag solpanelfönster i något av rummen.” Det är frågan om en ny transparent solcell av plast som kan fästas på en fönsterruta och generera ström.

Valet av vilken modell det blir är inte helt klart än. Yali Parada, Epok, Tamari och ett styrsystem Touch E3 står på planeringslistan.

Kravet som familjen Hanner ställde på sitt system var att det skulle kunna styras via Touch E3, en styrenhet som hjälper till att hålla värmen precis på den nivå som behövs. Varken mer eller mindre. Vintertid vill familjen kunna nyttja värmen från kaminen mitt i huset och nattsänkning är viktig ur energibesparingssynvinkel. Efter utredning hos Purmo står det nu klart att Epok kan anslutas till styrsystemet Touch E3. Till detta finns även en app som ytterligare förenklar styrningen på distans.

Paret Hanner inledde renoveringen av sitt hem i Skata i juli. Oljefyllda element kommer att värma huset när det står klart.

Paret Hanner inledde renoveringen av sitt hem i Skata i juli 2015. Oljefyllda element kommer att värma huset när det står klart.

Epok – designelement i retrostil

LVI by Purmos representant Joni Grönqvist besökte familjen i det för tillfället urskalade huset och gjorde en grov beräkning på värmebehovet och antalet radiatorer. Förslaget inkluderar såväl Parada som Epok samt handdukstorken Jarl. ”Vid effektberäkningen använde jag initialt ett behov på 70W / m2. Det räcker absolut till. Man kan gå ner ytterligare, men den bedömningen får elkonsulten göra”, säger Joni.

I entrén har jag planerat in en vertikal radiator – Epok V. Den kan förses med en handduksstång också. Köket är en utmaning eftersom det kommer att förses med många köksskåp och maskiner. Köket har tre dörröppningar plus en inplanerad terrassdörr. Till glasverandan tänker jag mig fyra stycken mindre element, funderar Joni.

Epok är med sin retrodesign den perfekta lösningen för både moderna och traditionella interiörer. Den är utrustad med det allra senaste inom uppvärmningsteknologi, bland annat en trådlös termostat som kan styra en eller flera radiatorer i samma rum. Tack vare sektionerna får radiatorn större yta, vilket optimerar värmestrålningen. Epok finns i både vertikalt och horisontalt utförande.

Extra värme under renovering

Oljefyllda elelement kan monteras redan under renoveringen, för att förse hemmet med den extra värme som behövs för att torka och värma upp byggnaden.  

Epok från LVI by Purmo är ett vätskefyllt elelement som tillfälligt kan monteras på vägg under renovering.

Epok från LVI by Purmo är ett vätskefyllt elelement som tillfälligt kan monteras på vägg under renovering.

Familjen har avslutat isoleringen invändigt och är på gång med att sätta golv och färdigställa innerväggar och innertak. Isoleringen av innerväggarna är gjord med Ekovilla skivor, 50 mm. Orsaken till att skivor användes istället för att spruta Ekovilla isolering rakt in i väggarna var att det vid isoleringstillfället var för kallt ute, uppemot – 30 grader. I golvet (torpargrund) har man blåst in Ekovilla, cirka 30 cm i medeltal. Ekovilla är ett miljövänligt sätt att isolera väggar och golv i huset. Ekovillas produkter kommer direkt från naturen i form av träfiber som skogen producerat. Träfibern kan också återanvändas eller återbördas till naturen.

Målet att minska på CO2 utsläppen var en bidragande orsak till att familjen valde just Ekovilla. På Ekovillas hemsida kan man läsa att ”ju mer vi använder kolbindande träbaserade byggnadsmaterial då vi bygger, desto mindre blir de atmosfäriska CO2-nettoutsläppen. Ett finskt genomsnittsträhus isolerat med träfiberisolering binder i sina träkonstruktioner ca 35 ton koldioxid. Enbart ditt materialval har stor inverkan på ditt kolavtryck, som om du skulle minska bilkörningen med över 230 000 km (150 g/km).” Ekovilla är även varmt, hållbart och en konstruktionslösning som andas.

För att få upp värmen i huset under byggtiden installerades elradiatorerna i ett tidigt skede. Installatören färdigställde väggarna under fönstren så att elradiatorerna kunde monteras upp. Konsollösningen på Epok är enkel, så att man lätt kan lossa på elradiatorerna när man skall måla och färdigställa väggytan bakom.

Golvet är av träplankor och är lagt på hela nedre våningen i skrivande stund. Väggarna bekläs som bäst med skivor. All elinstallation är så gott som färdig och taket skall inom kort målas med linoljefärg. Som träskydd tränger linolja in mycket bra i virket, expanderar under torkningen och hindrar vatteninträngning. 

Lagom till julen 2016 färdigställdes huset och familjen kunde flytta in.

Epok i kök

Retroradiator Epok

*Källa: Staden Jakobstad