• Bättre integration
  • Sjukhus
  • Radiatorer
  • Produktinfo

Hygienradiatorer: kombinerar hygien och inomhusklimatkomfort

I rum eller byggnader med särskilda hygieniska krav, som sjukhus, laboratorier, vårdcentraler och vårdinrättningar, spelar radiatorer en dubbel roll. De måste skapa ett så behagligt inomhusklimat som möjligt, men samtidigt bidra till att upprätthålla optimala hygieniska förhållanden. För att uppfylla dessa specifika krav erbjuder vi en lämplig lösning med våra Hygiene panelradiatorer och Delta sektionsradiatorer som är enkla att rengöra, hållbara och energieffektiva att använda.
Delta sektionsradiator på sjukhus

Hygienisk design

Bakterier ska inte ha en chans i känsliga områden som sjukhus, vårdcentraler och vårdinrättningar. Varken på de radiatorer som finns i rummet/rummen eller i luften. Därför krävs radiatorer med en anpassad hygienisk design. Med radiatorerna i Hygiene-serien erbjuder vi en lämplig lösning för hygieniskt känsliga områden eftersom dessa radiatorer inte har några konvektionsflänsar och vanligtvis inte heller toppgaller eller sidopaneler. Detta gör dem extremt enkla att rengöra och minimerar rumsluftens rörelse så att spridningen av bakterier hindras så mycket som möjligt. Detta gäller även Delta sektionsradiatorer eftersom de erbjuder tillräckligt med utrymme för rengöring tack vare avståndet om 50 mm mellan varje sektion.

Specifika egenskaper för radiatorer i Hygiene-serien

Radiatorer som används i anläggningar med höga hygienkrav måste uppfylla ett antal specifika krav. Till dessa hör:

enkel montering och demontering av dekordelar, i förekommande fall. Detta innebär att sidopaneler och toppgaller enkelt ska kunna avlägsnas om sådana finns på radiatorn. Radiatorerna i Hygiene-serien är i princip utformade utan toppgaller och sidopaneler för omedelbar åtkomst. Dekordelar på radiatortyper som är utrustade med sådana kan enkelt tas bort före installation. Det är bara att lossa de galvaniserade metallklämmorna längst ned. Även om sektionsradiatorerna i Delta-serien inte har några dekordelar, eliminerar lasersvetstekniken som används för att tillverka denna typ av radiatorer alla svetsfogar så att radiatorerna har en garanterad plan yta.

– smidig åtkomst till radiatorn för rengörings- och desinfektionsarbeten. Avsaknaden av konvektionsplåtar i våra Hygiene panelradiatorer säkerställer enkel åtkomst, vilket är en viktig förutsättning för effektiv rengöring. Det finns också tillräckligt med utrymme mellan panelerna så att de invändiga ytorna är lättåtkomliga för visuell inspektion och manuell rengöring. Delta sektionsradiatorer är hygieniska eftersom de inte har några dekordelar (toppgaller eller sidopaneler) och avståndet om 50 mm mellan panelerna bidrar dessutom till enkel rengöring.

beständighet mot rengörings- och desinfektionsmedel. Radiatorer som används på vårdinrättningar måste kunna rengöras med ångtvätt och vara desinficerbara. Det innebär att beläggningen måste vara särskilt motståndskraftig mot användning av kommersiellt tillgängliga och eventuellt tuffa rengörings- och desinfektionsmedel. Våra Hygiene-radiatorer har en pulverlackerad epoxiharts enligt DIN 55900. Detta ger dem en ytbeläggning som är praktiskt taget porfri och skapar en slät yta. Det finns därför liten möjlighet för fasta partiklar att fastna och eventuella föroreningar är enkla att avlägsna. Vår beläggning är särskilt beständig mot användning av koncentrationer av rengöringsmedel och desinfektionsmedel som används på vårdinrättningar, vilket bidrar till att eliminera alla bakterier som finns.

Våra hygienradiatorer har testats och utvärderats positivt av olika oberoende institut.

Minimal luftrörelse

Avsaknaden av konvektionsplåtar i den hygieniska konstruktionen ger inte enbart god åtkomst till radiatorn. Det innebär också att denna typ av radiator i huvudsak fungerar enligt principen om strålningsvärme. Jämfört med radiatorer utrustade med konvektorflänsar alstrar hygienradiatorer mycket lite konvektion av rumsluften. Detta minimerar turbulent blandning av rumsluften, varpå den luftburna spridningen av bakterier och dammpartiklar begränsas. Det är en viktig fördel för många människor, både för allergiker och personer som lätt drabbas av sjukdomar.

Läs mer om strålningsvärme och konvektionsvärme

Hygienradiatorer för optimal inomhusklimatkomfort

En ytterligare fördel med den värme som radiatorerna i Hygiene-serien genererar, är att den är så behaglig. Strålningsvärme ger en mjuk och jämn värme som inte torkar ut luften. I stället för att värma upp luften, som konvektionsvärme gör, värmer strålningsvärme upp föremålen, människorna och ytorna i ett rum. Det är en mer direkt värme, vilket bidrar till att värmen blir märkbar snabbare och upplevs som behagligare. Särskilt i miljöer som sjukhus eller vårdinrättningar, där personalen arbetar långa skift och patienter genomgår en läkande process, är inomhusklimatkomforten av stor betydelse.

Om du vill veta mer om våra Hygiene-radiatorer kan du ta del av våra kundreferenser eller kontakta oss vid eventuella frågor.