• Radiatorer
  • Golvvärme
  • Bättre integration

Strålningsvärme kontra konvektionsvärme

Även om de används i två mycket olika fysiska processer används strålningsvärme och konvektionsvärme ofta i moderna värmesystem. För att ge en bättre förståelse för varje uppvärmningsmetod och när man ska använda vilken värme har vi tagit fram den här jämförelsen som förklarar de olika möjligheterna.
Strålningsvärme jämfört med konvektionsvärme

Konvektionsvärme

Konvektionsvärme har länge varit den vanligaste uppvärmningsformen. En typisk konvektor, såsom en horisontell panelradiator, värmer upp luften i ett rum med en blandning av cirka 65 % konvektionsvärme och 35 % strålningsvärme. Kall luft sjunker och värms upp när den kommer i kontakt med radiatorn. Den stiger då och ger plats för mer kall luft som i sin tur värms upp. Därför hittar du ofta radiatorer installerade under fönster, så att de omedelbart kan fånga upp eventuellt kalldrag som letar sig in, värma upp luften och sprida den i rummet. Luft är dock en dålig värmeledare, så konvektorn arbetar ganska långsamt och det kan ta en stund innan luften värms upp och den inställda temperaturen nås.

Strålningsvärme

Medan konvektionsvärme är en termodynamisk process, är strålningsvärme beroende av kvantdynamik. På samma sätt som solstrålning värmer upp föremålen och ytorna som vidrörs, värmer ett strålningsvärmesystem – som exempelvis ett golvvärmesystem eller takvärmepaneler – upp alla föremål, människor och ytor i ett rum med cirka 90 % strålningsvärme och 10 % konvektionsvärme. Dessa överför i sin tur värmen till rummet. Eftersom strålningsvärme är mer direkt känner du värmen snabbare. Luften i rummet absorberar dock inte värmestrålarna och förblir därför svalare.

Värmefördelning

Eftersom konvektionsvärmen är beroende av luftens rörelse kan det vara svårt att få jämna temperaturer i hela rummet. Varm luft stiger medan kall luft faller ned på golvet. Med konvektorer kommer du att upptäcka att det ibland kan vara lite svårt att undvika kalla fläckar. Strålningsvärmen fördelas däremot jämnare i rummet och orsakar mindre variationer i omgivningstemperaturen.

När bör man välja strålningsvärme respektive konvektionsvärme?

Konvektorer, såsom Thermopanel V4-, Narbonne eller Compact-radiatorer, är fortfarande en effektiv värmelösning för både nya byggnader och renoveringsprojekt. De passar enkelt in i inredningen i hemmet eller på kontoret och erbjuder väldigt mångsidig uppvärmning. När radiatorer används i kombination med ett lågtemperaturvärmesystem kommer den nödvändiga större värmeytan att minska konvektionsvärmen och öka andelen strålningsvärme.

När konvektionsvärmen förflyttar luften i ett rum får den dammpartiklar att yra runt. Det kan skapa en känsla av torr luft och eventuellt förvärra allergier. Det är delvis därför som man i hygienkänsliga miljöer som sjukhus och vårdinrättningar i allmänhet föredrar ett strålningsvärmesystem såsom Heliuz panelsystem. Detta är mer hygieniskt eftersom det inte sprider damm i rummet. Dessutom har sjukhus ofta olika instrument och sjukvårdsinstallationer monterade på väggen, vilket lämnar begränsat utrymme för en konventionell radiator. I sådana fall är undertaket en bra plats för att integrera strålningsvärme och -kylning.

Energieffektiv uppvärmning

Även om ett strålningsvärmesystem kan vara dyrare att installera, erbjuder det ett väldigt energieffektivt uppvärmningssätt. Detta har att göra med det låga luftutbytet. Luftväxling är ett måste av hygienskäl. Med konvektionsvärme måste du värma upp den friska luften som kommer in i rummet för att uppnå den inställda temperaturen igen. Strålningsvärme värmer upp väggar och föremål i rummet snarare än luften, så det krävs endast en mycket liten mängd energi för att återställa rumstemperaturen efter en luftväxling.

Om du har frågor om strålningsvärme och konvektionsvärme eller undrar vilken värmelösning som erbjuder optimal inomhusklimat för ditt nuvarande eller framtida byggprojekt är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna att skräddarsy en värmelösning.