Hur rengöra element?

Dags för storstädning och att rengöra elementen? Damm samlas tyvärr ständigt på möbler, lister… ja överallt, och tyvärr och även på och i elementen. Ungefär en gång i månaden ungefär vore det bra att snabbt damma av elementen, så att inte smuts gror in och de blir svårare att rengöra.

 

Dammsuga element

Damm samlas ofta inne i radiatorn, runt konvektorplåten. Med en radiatorborste kommer du åt dammet i och bakom elementet. Purmo har radiatorborstar både för panelradiatorer och sektionsradiatorer. De allra flesta element kan du inte fälla fram för att dammsuga bakom elementet. Detta eftersom rören ned mot golvet eller mot väggen sitter fast i radiatorn. Det finns speciella munstycken till dammsugaren för att komma åt bakom radiatorn. Med en mjuk dammsugarborste går det enkelt att dammsuga radiatorn då du ändå dammsuger golvet. Torrt damm blir lätt luftburet och svårare att samla ihop och ta bort. Spraya en mikrofiberduk med en rengöringsspray och putsa för en lättare rengöring.

Besvärliga fläckar vid rengöring av element

Elementen hemma kan också rengöras med såpa eller tvållösning. Använd inte rengörningsmedel med ammoniak eller slipmedel. Ifall originallacken har skadats, kan den bättringsmålas med originalbättringslack, som finns att köpa i VVS-fackhandel. Purmo LVIs standardkulör är vit RAL 9016. Ett annat bra tips är att använda en fuktig trasa på en galge så kommer du åt både bakom och inuti radiatorn!

Hygieniska radiatorer

Är du extra känslig för damm kan en hygienradiator – Purmo Hygiene väljas. Den saknar invändig konvektionsplåt, vilket medför en lägre värmeavgivning, men samtidigt får du en radiator som är lätt att torka av från alla håll. Hygienradiatorer har inga sidoplåtar eller toppgaller, så dammtrasan eller borsten ryms in mellan de vattenbärande panelerna. Även Purmos Delta sektionsradiatorer är hygiencertifierade, då man kommer åt att torka bort damm och smuts från alla ytor.

Purmo Delta tillhör en av de tre radiatorerna med hygienintyg från Purmo, avsedda för slutna vattenburna system. Finns i vitt och i över 70 olika kulörer.

Purmo Delta tillhör en av de tre radiatorerna med hygienintyg från Purmo, avsedda för slutna vattenburna system. Finns i vitt och i över 70 olika kulörer.

Bättre inomhusklimat med nya oljefyllda elradiatorer

Mikko Iivonen som är forsknings- och utvecklingsansvarig vid Purmo Group konstaterar:
– Dammet i luften som flyter genom en öppen värmare (så kallad ”toaster”) brinner lätt i temperaturer över 70 grader och de minsta partiklarna även vid lägre temperaturer. Vi rekommenderar inte att man använder elradiatorer med yttemperaturer högre än 70 grader. En del öppna elradiatorer (”toasters”) kan ha elmotstånd på upp till 200 grader, och vid dessa temperaturer bränns damm och luften upplevs som torrare.

– Det att luften upplevs som torrare, beror delvis på att damm bränns, men även främst på att luftens joniseringsbalans ändrar sig då luften är i kontakt med heta metallytor. När luft strömmar längs med varma metallytor blir balansen mer positiv, det vill säga antalet positiva joner ökar. Båda dessa fenomen försämrar luftkvaliteten in en bostad.

Vid mätningar av inomhusluftens kvalitet i en bostaden, där man bytte från öppna till oljefyllda elradiatorer, kunde Marcus Jansson vid Ingenjörsbyrå Kronqvist konstatera att inomhusklimatet kändes svalare och mer beghagligt med de nya väggradiatorerna trots att inomhustemperaturen var oförändrad. – En annan viktig aspekt är att den maximala yttemperaturen på husets gamla elradiatorer uppmättes till 95 grader Celcius. Detta, liksom damm inuti en elradiator och i eldosan innebär en brandrisk, säger Jansson.

Det att människor upplever rumsluften som torr, t.ex. på grund av heta (icke oljefyllda) radiatorer, beror egentligen på lukten av brinnande rumsdamm och på förändringar i luftens joniseringsförhållande, som förekommer i så kallade ”öppna” elradiatorer. Heta metalliska ytor ändrar joniseringsbalansen, konstaterar Mikko Iivonen.