• Minska klimatavtrycket
  • Hållbarhet
  • Nyheter

Hållbarhetsrapport för Purmo Group 2022

På Purmo Group, och därmed Purmo Sverige som del av koncernen, är vi övertygade om att vi kan ha en betydande positiv inverkan på framtiden. Vår framtid, din framtid och vår planets framtid. För att få saker att hända har vi en tydlig hållbarhetsstrategi som har lett oss till att utforma ett tillvägagångssätt som har påtagliga effekter och mätbara framsteg. Vi arbetar målinriktat och passionerat med detta varje dag och är därför mycket glada över att kunna dela med oss av vår första årliga hållbarhetsrapport. Detta visar hur vi skapar hållbart värde för våra kunder, våra medarbetare, samhällen och intressenter.
Hållbarhetsrapport för Purmo Group 2022

2022 års höjdpunkter inom hållbarhet

Även den längsta resan börjar med ett litet steg. Under 2021 lanserade vi ett omfattande och transparent hållbarhetsprogram som visar vår ambition att sätta hållbarhet på varje agenda i vår verksamhet. Sedan dess har vi gjort stora förändringar, från våra VVS-lösningar till våra produktionsanläggningar, samt från våra anställda till de samhällen vi bor och verkar i.

Under 2022 tillkännagav vi till exempel vårt åtagande att sätta upp vetenskapligt baserade utsläppsminskningsmål. Vi anslöt oss även till FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact och presenterade vår första miljövarudeklaration. Dessutom genomförde vi noggranna granskningar av våra förpackningar och vår cirkularitet. Detta har skapat en stark grund för att påskynda övergången till 100% återvunna, återvinningsbara eller biologiskt nedbrytbara förpackningar senast till år 2030. Vi har också samarbetat med EcoVadis för att utvärdera hållbarheten på våra anläggningar och har bjudit in över 115 av våra leverantörer att göra detsamma.

Vi bryr oss om våra åtaganden

Våra 10 åtaganden är fortfarande en nyckelfaktor i vår hållbarhetsstrategi. I vår hållbarhetsrapport tar vi därför en närmare titt på framstegen för respektive mål och nyckeltal som vi har satt upp – för oss är det nämligen viktigt att leva upp till de åtaganden vi har gjort. Ta en titt på våra resultat för 2022 och våra ambitioner, både för den närmaste framtiden och på lite längre sikt. Hur stolta vi än är över vad vi redan har åstadkommit, inser vi att det finns mycket mer att göra under de kommande åren, och 2023 kommer garanterat att bli ett spännande år.

Läs hela hållbarhetsrapporten för 2022