• Nyheter
  • Minska klimatavtrycket

Purmo åtar sig att uppnå nettonollutsläpp senast år 2050

Som ledande inom hållbara komfortlösningar för inomhusklimat är vi glada att kunna bekräfta att vi har anslutit oss till kampanjen Business Ambition for 1,5 °C genom att sätta upp vetenskapsbaserade mål för att minska utsläppen. Dessa mål är utmanande, men som ett ansvarsfullt företag anser vi att de är en viktig del av vägen framåt.
vetenskapsbaserade mål Purmo nettonoll

Vetenskapsbaserade mål

Science Based Targets initiative (SBTi) syftar till att driva klimatåtgärder genom att hjälpa företag att sätta upp vetenskapsbaserade mål för att minska utsläppen. Det handlar om utsläppsminskningsmål som krävs för att Paris-avtalet ska kunna förverkligas. Genom att anpassa oss till detta initiativ åtar vi oss att uppnå en gräns på 1,5 °C både vad gäller global uppvärmning och nettonollutsläpp till år 2050.

Detta är vårt första steg mot att anta vetenskapsbaserade mål. Under 2023 kommer vi att lämna in kortsiktiga och långsiktiga mål samt vårt mål om nettonollvision till år 2050 till SBTi för godkännande. Målen kommer att omfatta våra egna utsläpp av växthusgaser såväl som utsläppen i vår leverantörskedja (kallade scope 1, 2 och 3). De visar hastigheten och storleken på de minskningar som krävs.

Betydande milstolpe

John-Peter Leesi, VD för Purmo Group, säger: "Detta är en viktig milstolpe i vår hållbarhetsstrategi som sätter klimatet i centrum för vår verksamhet. Vetenskapsbaserade mål om minskad utsläppning är utmanande, men viktiga att sträva mot. Jag är otroligt stolt över att få arbeta tillsammans med andra ansvarstagande företag som har fått upp ögonen för den klimatkris vi står inför.

Sam Hodlin, Hållbarhetschef, tillägger: "Bara genom att mäta och rapportera vår påverkan på utsläppen av växthusgaser kan vi definiera en trovärdig och verifierbar väg framåt. Det är oerhört viktigt. Det är vad den senaste klimatforskningen har visat oss, och vi måste förhindra de mest skadliga effekterna av klimatförändringar. Vi kommer att samarbeta med våra leverantörer och nyckelintressenter för att uppnå nettonollutsläpp av koldioxid."

Följ oss på vägen mot en hållbar framtid