• Nyheter
  • Minska klimatavtrycket
  • Bättre integration
  • Förbättra effektiviteten
  • Arbeta smartare

PURMO, LVI
och MMA blir
PURMO

 

PURMO riktar nu in sin verksamhet på att bättre tillgodose kundernas behov och på att möta dagens utmaningar med förändrat klimat, knappare resurser och växande befolkning. Strategin bygger på att leverera mer hållbara och integrerade värme- och kyllösningar. Även visuellt har PURMO skapat en ny varumärkesymbol utformad för att återspegla den kunskap man vill dela med sig av inom värme och kyla.

hus

LVI - en ledande leverantör av oljefyllda elradiatorer och handdukstorkar – blir nu LVI by Purmo.

MMA - en ledande leverantör av lösningar för balansering, reglering och styrning av slutna värme och kylsystem - blir nu MMA by Purmo.

Tack vare denna integration breddas produktportföljen till att omfatta hållbara totallösningar för ett bättre inomhusklimat. Våra värme- och kylsystem är utformade för att erbjuda högsta möjliga komfort och effektivitet.

PURMO’s löfte till marknaden är Comfort delivered och detta lever vi upp till genom att fokusera på ett komplett system för värme och kyla. Purmo erbjuder ett brett sortiment av hållbara lösningar för ett bättre inomhusklimat.

Förbättra effektiviteten

genom att optimera energieffektiviteten tack vare systemnoggrannhet utan att minska på inomhuskomforten.

Bättre integration

genom att integrera lösningar till innovativa system med hög prestanda. Kompletta system istället för enskilda produkter bidrar till att höja inomhuskomforten och effektiviteten.

Arbeta smartare

genom att stödja planerare, grossister och installatörer i arbetet. På så vis ökar vi arbetseffektiviteten och tillsammans levererar vi bättre lösningar till slutanvändaren. 

Minska klimatavtrycket

genom minskad användning av resurser såsom energi och vatten. Purmo vill minska på produktionsprocessens inverkan på miljön och har åtagit sig att kontinuerligt investera i hållbar kvalitet och innovation genom att beakta hela livcykeln hos sina produkter. 

Mer hållbara lösningar för värme och kyla kommer att spela en ledande roll när det gäller att möta några av de utmaningar världen står inför. Exempelvis indikerar nuvarande prognoser att världens befolkning kommer att nå nästan 10 miljarder de kommande 30 åren - och nära 70% av dessa människor kommer att bo i städer. Detta belyser hur viktiga hållbara lösningar är för att ge optimal inomhuskomfort. PURMO har den erfarenhet och kapacitet som krävs för att skapa ett hållbart inomhusklimat i nya kommersiella fastigheter, privata hus och renoveringsprojekt.

Sammantaget kommer strategin att bidra till att öka energieffektiviteten i stora som små byggnader och erbjuda kunderna tillförlitlighet när det gäller hållbara inomhusklimatlösningar.