Temperatur inomhus – Hur varmt ska det vara inomhus?

Människor är olika även när det kommer till värme och temperatur inomhus. En ung sportig och aktiv person kan trivas gott och väl i ett 19-gradigt rum, medan en äldre, mer stillasittande person behöver upp till 26 grader i rummet för att känna välbehag. Och majoriteten av den nordiska befolkningen ligger någonstans däremellan.

Annat som påverkar hur vi upplever inomhusklimat och temperatur inomhus är: individens aktivitetsnivå och klädsel, rummets yttemperaturer, inneluftens rörelse och ventilationen i rummet. Även faktorer såsom årstid och förväntad temperatur påverkar hur vi upplever komforten.

Det finns inte en för alla optimal temperatur inomhus – även om vi ofta refererar till att 20-21 grader är en lämplig inomhustemperatur. Av denna orsak är det ytterst viktigt för vårt välbefinnande att vi kan styra och reglera inomhustemperaturen effektivt.

Radiatorer hjälper dig att styra din temperatur inomhus

Radiatorer är tack vare sin minimala termiska massa en bra värmeavgivare för snabb styrning. Radiatorn reagerar snabbare än till exempel golvvärme på snabbt förändrat behov i inomhustemperatur. Det finns både vattenburna radiatorer (som ansluts till det vattenburna centralvärmesystemet) och elradiatorer (som ansluts till elnätet). Det som krävs är en noggrann termostat som sköter om värmeregleringen.

Vattenburna radiatorer som värmelösning

Purmos vattenburna radiatorer finns i olika form och utförande: släta paneler, klassiska paneler, vertikala (lodräta) lösningar, retrolösningar, låga som kan stå på fot framför fönster och så vidare. Du kan även få dessa i över 70 olika kulörer. Det viktigaste för styrningen är en god termostat. Läs gärna mer om dessa här i artikeln ”Så här väljer du rätt termostat”.

Oljefyllda elradiatorer som värmelösning

Yali Digital är en modern elradiator som är fylld med vegetabilsk, miljövänlig olja. Yali sortimentet har utformats med inomhuskomfort, användarvänlighet och energieffektivitet i åtanke. Det nya radiatorsortimentet har ett flertal nya och smarta funktioner:

  1. ”Öppet-fönster funktion” Ifall ett fönster öppnas och kall luft kommer in i rummet och orsakar ett kallras stängs radiatorn Yali Digital, Parada eller Ramo tills dess att temperaturen når en förprogrammerad miniminivå. Därefter slås radiatorn på igen såsom om fönstret skulle ha stängts. En enkel funktion som håller elräkningen nere och som hjälper dig att hålla önskad temperatur i rummet.
  2. Styrning: Du kan även få en bättre komfort och bekvämlighet med Yalis wifi-kontroll TempCo Touch E3. Du behöver inte längre komma hem till ett kallt hus, eftersom du kan kontrollera Yali Digital, Parada eller Ramo fjärrstyrt genom styrenheten Touch E3. Radiatorerna ansluts till tillbehöret Touch E3, som är en trådlås central enhet och som enkelt kan styras via en webbläsare eller en smartphone.
  3. Låsbar kontroll: Knapplås funktion finns på Yali Digital, vilket gör denna modell lämplig för miljöer där man inte vill att någon skall kunna ändra inställningar på radiatorn, exempelvis på en förskola eller i offentliga miljöer.