Bortglömd
möjlighet
– Vem tar sig
an elvärme-
marknaden?

Utsläpp av växthusgaser, förnybar energi och elbilar – många ständigt återkommande rubriker i offentligheten. Är det något som glömts? Under 1980-talet när småhusbyggandet var som högst nådde elvärmen toppen av sin popularitet. Under de bästa åren såldes och installerades nästan en halv miljon elradiatorer i Finland. Nu har dessa elradiatorer närmat sig slutet på sin livslängd – som tur är.
Som sämst har tekniken i dessa elradiatorer varit mycket oekonomisk vilket man har kunnat se i elförbrukningen och i en dålig image – tyvärr. Som tur har saken åtgärdats och lett till en mer energieffektiv uppvärmning som i sin tur lett till förbättrad boendekomfort och -trivsel. Elradiatorernas styr- och reglerteknik har förbättrats väsentligt under de senaste åren.

Marknaden för år 2017 utgörs av ca 130 000 nya fast installerade elradiatorer i Finland. Varje år uppkommer en renoveringsskuld på 50% av totalkostnaden. Har vi tänkt på att detta innebär att vi kan förbättra energihushållningen när det gäller elvärme? Vem skulle vilja ta sig an den här marknaden? Finska Motiva har i sitt Elvira-program för ökad energieffektivitet i småhus uppnått en besparing på upp till 30%. Projektets resultat ger en ny synvinkel på hur man med stöd av marknadsföring och försäljning kan minska utsläppen och energiförbrukningen med elvärme i framtiden. Apparaturen och utrustningen finns redan. För konsumenten betyder detta en förnuftig återbetalning av en uppvärmningsinvestering i dessa tider med låg ränta och en årlig besparing på 250–400 euro. Enligt Motiva är det frågan om en investering i energieffektivitet och husägarens egen vilja att satsa på besparing.


I Finland finns:

  • ca 600 000 eluppvärmda bostäder, egnahemshus, radhus
  • ca 400 000 eluppvärmda fritidsbostäder
  • ca 5 elradiatorer per bostad, sammanlagt 5 miljoner elradiatorer
  • Byte av elradiatorer var 20:e år innebär försäljning av 250 000 st/år
  • STK-statistiken anger att försäljningen av elradiatorer uppgår till 130 000 st/år
  • Renoveringsskulden uppgår till 120 000 st/år

Marknaden finns – frågan är: vem vill ta sig an elvärmemarknaden? Kontakta LVI by Purmos försäljningsteam!

Eco Design-direktivet

LVI by Purmo har vid utvecklandet av en ny generation av elradiatorer haft som utgångspunkt Ecodesign-direktivet som trädde i kraft 2018. Alla LVI by Purmos radiatorer, även produktgrupperna Yali Digital, Parada och Ramo uppfyller det nya direktivets krav på att alla elradiatorer ska antingen ha en dygns- eller en veckotimer. Elradiatorer ska också ha andra egenskaper, såsom detektering av öppna fönster, anpassningsbar startreglering och fjärrstyrning av temperaturen. Direktiven fastställer också elradiatorernas högsta effektförbrukning i standbyläge.

Andra välkända egenskaper hos LVI by Purmos oljefyllda elradiatorer är lämpligheten för luftvägsallergiker – inomhusluften blir inte torr och dammet sprider sig inte eller antänds. Termostaten är noggrann och kräver inte onödig ökning av värme, den möjliggör en lägre yttemperatur, har en stabil konstruktion och en jämn, behaglig temperatur vilka alla är bra skäl till att byta ut gamla och trasiga elradiatorer till nya. Dessutom kan LVI by Purmo elradiatorer fjärrstyras via internet tack vare tillbehöret Touch E3. Elradiatorn kopplas trådlöst till Tempco Touch E3-styrenheten som ansluts till WiFi-nätet. Med hjälp av CleverTouch-applikationen kan hemmets eller fritidsbostadens uppvärmning styras, följas och övervakas enkelt via mobilen – och samtidigt sparar man pengar!