• Elvärme
  • Produktinfo

Fjärrstyr värmen med Touch E3

Idag används alla möjliga olika applikationer för att styra den ena och andra funktionen med. Varför skall man också kunna fjärrstyra värmen?

Det här är en bra och adekvat fråga. Det kan finnas många svar beroende på situation och bakgrund. I en fritidsbostad handlar det om trygghet. I ett hem kan det vara bekvämlighet. I stora och offentliga byggnader kan fjärrstyrning av uppvärmningen förenkla och vara praktiskt. Eller så är det alla ovan nämnda behov på en och samma gång.

Styrning av värme har också en stor betydelse för energisparandet. Med fjärrstyrning kan man minska behovet av uppvärmning och endast styra värmen enligt behov och således undvika onödig energiförbrukning. Varför t.ex. ha på full värme i ett hus när ingen är där? När man behöver värme kan man istället snabbt koppla på värmen på distans då man är på väg hem eller på väg till stugan.

Fjärrstyr värmen med Touch E3

För fjärrstyrningen av LVI by Purmos element finns en kontroll som är enkel, pålitlig och trygg att använda: nämligen Tempco Touch E3. Den har ungefär samma pris som en radiator. Till helheten behövs LVI by Purmo elradiatorer med digital termostat, Tempco Touch E3 kontroll och ett Wi-fi nätverk för fjärrstyrningen. Till samma nätverk kan man även koppla andra manicker till exempel för styrning och övervakning. Man kopplar LVI by Purmo radiatorerna till E3 kontrollen och kontrollen till Wi-fi. Sedan skapar man ett gratis konto till mobilen med CleverTouch applikationen, som sedan med Wi-fi kopplas till Touch E3 och vidare till radiatorn.

Man kan nu styra hela bostadens uppvärmning samtidigt, eller om man så önskar endast en radiator åt gången. På detta sätt kan man förverkliga fjärrstyrningen av husets uppvärmning med mobilen, och beroende på antalet kan systemet ha flera användare. Alla har sin egen tillgång till uppvärmningsobjektet, som till exempel kan vara en delägd stuga i fjällen eller en fritidsbostad i skärgården. 

Hemma underlättar fjärrstyrningen vardagen ifall justeringen av radiatorn är belägen på en krånglig plats. Med Touch E3 kontrollen eller mobilapplikationen kan man enkelt justera värmen till exempel från TV-stolen utan att behöva krypa bakom soffan. Anhöriga kan t.ex. hjälpa sina åldrande föräldrar genom fjärrstyrningen och följa med och justera värmen när  krafterna eller förmågorna inte längre räcker till. Små lättnader i vardagen i livets alla skeden.

I större objekt så som kyrkor, skolor, salar, lägergårdar, små stugbyar och offentliga utrymmen kan vaktmästaren med en kontroll styra upp till 50 radiatorer eller rum. Med Touch E3 kontrollen kan man även tidsinställa uppvärmningen att fungera automatiskt 24/7/365 och således styra och spara förbrukningen under tider man är borta.

Ovan finns svar på varför man skall justera värmen även på distans. Det är inte bara lätt utan också bekvämt, säkert och du sparar pengar!

Så här kopplar du ihop Touch E3 med Yali-serien

Koppla ihop Touch E3 med Yali elradiatorn.

Ställ in tid och datum på Touch E3

CleverTouch appen för smartphones  gör det ännu enklare att hålla koll på både komfort och värme på distans.

  • Ställa in olika temperaturer i olika rum/zoner som du skapat i ditt hem.
  • Skapa ett veckoprogram för varje zon med möjlighet att vid behov tillfälligt avvika från programmet.
  • Sänka temperaturen i hemmet när du åker bort med hjälp av bara några knapptryckningar.

Så här ställer man in önskad tid och datum för Touch E3.

Ställ in önskat språk på Touch E3

Så här ställer man in önskat språk för Touch E3

Styr Epok, Tamari, Langila, Sanbe och Yali GV med Touch E3

Designradiatorerna Epok, Tamari, Langila, Sanbe samt den vertikala standard panelradiatorn Yali GV från LVI är vätskefyllda elradiatorer. Dessa kan anslutas till Touch E3 och styras via app eller Touch E3 display sedan juni 2016.

Touch E3 kan numera paras ihop direkt med radiatorerna. Den extra konfigureringen där man först parar ihop Touch E3 med fjärrkontrollen och sedan radiatorn med fjärrkontrollen behövs inte längre. Touch E3 kommunicerar direkt med Epok, Tamari, Langila, Sanbe och Yali GV.

Du ser tillverkningsvecka bak på termostaten. Du kan även se på ‎typbeteckningen P04123/06 för 400V alternativt P04255/07 för 230V. Dessa typbeteckningar anger att radiatorn kan styras med Touch E3 utan extra konfigurering.

Typbeteckningarna P04123/06 för 400V alternativt P04255/07 för 230V anger att radiatorn kan styras med Touch E3 utan extra konfigurering.

Typbeteckningarna P04123/06 för 400V alternativt P04255/07 för 230V anger att radiatorn kan styras med Touch E3 utan extra konfigurering.