• Arbeta smartare
  • Produktinfo

Tips: ansluta smarta Unisenza Plus-termostater och tillhörande app

Smarta termostater är ett utmärkt sätt att skapa framtidssäkra VVS-system. Möjligheten att övervaka och styra dem via en tillhörande smartphone-app uppskattas dessutom av många. Den smarta Unisenza Plus-appen för värmereglering är utformad för optimal användarkomfort. Likväl får vi feedback från kunder som uppger att det ibland är lite krånligt att skapa ett konto eller ansluta till appen. Därför delar vi med oss av några tips för att underlätta installation och idrifttagning.
smart uppvärmning med Unisenza Plus-termostater och tillhörande app

Smarta termostater och frekvenskompatibilitet

När vi analyserade de fall där kunderna inte kunde ansluta Unisenza Plus-produkterna eller till appen upptäckte vi att problemet ofta beror på problem med frekvenskompatibilitet. Smarta enheter och produkter har ofta svårt att ansluta till Wifi-nätverk i hemmet på grund av Wifi-routrarna och deras drift. De flesta Wifi-routrar erbjuder både 2,4 GHz- och 5 GHz frekvensband. Vår Unisenza Plus-app och våra produkter ansluter dock endast till 2,4 GHz-bandet.

I allmänhet räcker det att tilldela produkten rätt frekvens. Det kan du göra genom att ändra routerinställningarna till endast 2,4 GHz. Följ tillverkarens anvisningar.

Ansluta smarta termostater

Naturligtvis inser vi att ett problem kan ha olika orsaker och lösningarna kan skilja sig åt mellan olika installationer. Därför presenterar vi ytterligare några åtgärderr i händelse av anslutningsproblem till de smarta termostaterna i Unisenza Plus-serien eller tillhörande app.

  • Se till att din smartphone använder Wifi-frekvensen 2,4 GHz för att lägga till enheten. Kontrollera om 2,4 GHz- och 5 GHz-frekvensen delar samma Wifi-konto. Om de gör det är det bäst att tilldela dem till olika konton och ändra till 2,4 GHz-frekvensen under nätverkskonfigurationer.
  • Kontrollera om routern har Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) aktiverat.
  • Kontrollera om Wifi-krypteringen är WPA2 (se routerns bruksanvisning).
  • Om du använder iOS 14 eller senare måste du se till att appen har tillgång till det lokala nätverket samt trådlös datumåtkomst.
  • Om routern tillhandahålls av internetleverantören kan kompatibilitetsproblem uppstå på grund av vissa funktioner som föreskrivs av leverantören. Vi vet till exempel att BT smart hub, som tillhandahålls av British telecom, är populär i Storbritannien. Denna förhindrar dock emellanåt anslutning av Unisenza Plus Gateway. För att ansluta den räcker det dock att inaktivera installationsguiden för Smart Home.

Dessa tips syftar till att bidra till smidig idrifttagning av alla Unisenza Plus-produkter. Om du ändå skulle stöta på problem är du välkommen att besöka supportsidan för Unisenza Plus eller kontakta våra experter för personlig rådgivning.

Kontakta oss