• Energieffektivisering
  • Förbättra effektiviteten

Så sparar du energi med optimal temperaturreglering

Genom att stänga av belysningen när du inte är i rummet, stänga av elektriska apparater när du inte använder dem ... med enkla justeringar av våra dagliga vanor kan vi spara en betydande mängd energi och ton CO2 varje dag. Men när man talar om beteendeförändringar är det termostaten som är ett av de viktigaste verktygen för att spara energi, eftersom uppvärmning och kylning står för 40-50% av hushållets energiförbrukning.
Så sparar du energi med optimal temperaturreglering

Vrid ned termostaten

Energibesparande åtgärder har uppmuntrats under en längre tid. För att motverka den nuvarande energikrisen och minska beroendet av gasförsörjning går vissa regeringar till och med så långt att rekommendera en maximal inomhustemperatur på 19°C. Du kan läsa mer om huruvida detta är tillräckligt för optimal inomhuskomfort i vår dedikerade artikel, men det råder inga tvivel om att en sänkning av termostaten med bara 1 eller 2°C har en betydande inverkan på den mängd energi du använder och kan bidra till att sänka dina energikostnader med upp till 10%.

Temperaturreglering

De två typerna av termostater som du troligen har är rumstermostater och radiatortermostater. Genom att använda dessa för att effektivt reglera värme och kyla är det enkelt att njuta av inomhuskomfort samtidigt som du sparar energi och hjälper miljön. Låt oss titta närmare på hur respektive typ av termostat kan bidra till att spara energi.

Spara energi med din rumstermostat

Det allra viktigaste att komma ihåg är att installera rumstermostaten på en lämplig plats – och det behöver man givetvis tänka på redan innan man ansluter den. Vi rekommenderar i allmänhet att den monteras på en innervägg, ca 1,5 meter ovanför golvet och inte i direkt solljus. Se också till att enheten inte blockeras av gardiner eller möbler eller installeras nära en värmekälla. Dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa att termostaten korrekt kan avläsa rummets temperatur.

När termostaten är installerad ställer du in den på mellan 18 och 21°C, eller 23°C om det vistas äldre personer eller mycket små barn i rummet. Högre temperatur upplevs snart som obehagligt varmt. Att vrida upp termostaten innebär inte att rummet värms upp snabbare – det håller endast värmen igång längre, förbrukar mer energi och gör att rummet blir för varmt. Om du däremot vrider ned termostaten kan du spara både pengar och energi. På natten kan du till exempel enkelt sänka temperaturen med 2 till 3°C. Rum som inte används mår bäst av en temperatur på minst 14 till 15°C, och det samma gäller förstås om du lämnar hemmet under en längre tid. Lägre temperaturer kan resultera i fukt, kondens, mögel eller skador på byggnaden.

Spara energi med dina radiatortermostater

Radiatortermostater hjälper till att hålla önskad temperatur i rummet. Till skillnad från en rumstermostat som styr pannan styr en termostatisk radiatorventil (TRV) varmvattenflödet genom den radiator den är monterad på. En givare inuti radiatortermostaten övervakar lufttemperaturen och minskar eller ökar vattenflödet beroende på om rumstemperaturen är högre eller lägre än TRV-inställningen. Precis som med en rumstermostat är det viktigt att termostaten inte blockeras eller täcks av gardiner, möbler, kläder etc. På så sätt tillåts luften runt termostaten att flöda fritt och du kan vara säker på att få korrekt avläsning av rumstemperaturen.

Om det finns flera radiatorer i ett och samma rum ska du säkerställa att alla radiatortermostater är inställda på samma nivå för en energieffektiv temperaturreglering (3 till 4 i rum som används ofta, lägre i sovrum och rum som används mindre). Att vrida ned eller stänga av en av termostaterna sparar ingen energi, eftersom de andra radiatorerna då måste arbeta hårdare samtidigt som värmen inte fördelas jämnt. När värmen fördelas jämnt är det lättare att sänka rumstemperaturen och ändå känna sig behagligt varm.

Elradiatorer

Om du använder elradiatorer istället för vattenburna är exakt temperaturreglering lika viktigt för att spara energi och ibland dessutom enklare. Detta har att göra med att elradiatorer oftast används för uppvärmning av enskilda rum i syfte att skapa värme när och där den behövs vid en given tidpunkt. Dessutom är elradiatorer utrustade med en digital precisionstermostat som övervakar rumstemperaturen och är lätt att programmera. Alla våra elradiatorer följer ECO Design-direktivet som ställer obligatoriska ekologiska krav för att minska energiförbrukningen och CO2-utsläppen. För detta ändamål har t.ex. radiatorernas elektroniska termostat en noggrannhet på 0,2°C för att förhindra överhettning och onödig energiförbrukning.

Om du vill veta mer om hur du kan spara energi med våra olika klimatkomfortlösningar är du välkommen att kontakta oss. Vi svarar gärna på dina frågor och erbjuder skräddarsydda råd.