• Energieffektivisering

Perfekt rumstemperatur: Räcker 19°C?

Så fort det börjar bli kallare ute tenderar vi att höja värmen för att hålla oss varma och sköna inomhus. I vinter kan dock saker och ting bli annorlunda, eftersom regeringar runtom i Europa rekommenderar att termostaten ställs på 19°C i ett försök att motverka energikrisen. Men kommer den justerade rumstemperaturen räcka för inomhuskomforten?
perfekt rumstemperatur

Perfekt rumstemperatur

Först och främst är det viktigt att notera att den perfekta rumstemperaturen beror på olika faktorer. Vi begränsar ofta den termiska komforten till lufttemperaturen, men även andra miljömässiga och personliga faktorer spelar in. Det handlar bland annat om ålder, kön och val av kläder på personerna i rummet samt vilka aktiviteter de utför där, men också på luftfuktighet, lufthastighet och vilken typ av rum du befinner dig i. Kvinnor till exempel föredrar i allmänhet att rumstemperaturen är ett par grader varmare än män. Och även om den bästa rumstemperaturen för vardagsrum generellt anses ligga på runt 20°C, gäller något annat för sovrum och badrum.

Behaglig rumstemperatur

Att hålla en behaglig rumstemperatur kan tyckas självklart för oss eftersom vi gillar att vara varma, men denna fysiska komfort är faktiskt viktigare än man kan tro. Den påverkar till exempel vår koncentrationsförmåga, vilket är särskilt viktigt i skolor och arbetsmiljöer. Fysisk komfort hjälper oss också att vara gladare och mer avslappnade, vilket i sin tur har en positiv effekt på vårt allmänna välbefinnande och vår produktivitet.

Och ur ett hälsoperspektiv?

I sina riktlinjer för boende och hälsa föreslår Världshälsoorganisationen (WHO) en rumstemperatur på 18 °C för friska personer med anpassad klädsel. För mycket små barn, äldre och personer med sjukdom är den föreslagna rumstemperaturen dock 20 °C. WHO uppger att om rumstemperaturen hålls inom intervallet 18 till 24 °C och andra faktorer såsom fuktighetsnivåer inom normala nivåer, finns det inga hälsorisker för friska vuxna med anpassad klädsel. Om rumstemperaturen sjunker under 16 °C och luftfuktigheten överstiger 65 % kan andningssvårigheter orsakas och allergier förvärras på grund av mögelbildning.

Reglering av rumstemperaturen

De flesta anser att den perfekta rumstemperaturen ligger mellan 20 och 22 °C, medan WHO:s riktlinjer föreslår ett intervall på 18 till 20 °C. När man talar om den perfekta rumstemperaturen är det viktigt att tänka på att olika rum kräver olika temperaturer för att man ska känna sig bekväm i omgivningen. En temperatur på 18 till 22 °C gäller främst bostadsutrymmen där man oftast sitter stilla, samt kontorsrum där man behöver komma upp i den här temperaturen för att kunna koncentrera sig.

I ett badrum krävs dock en rumstemperatur på mellan 22 och 24 °C för att man ska känna sig bekväm när man klär av sig och kliver ur en varm dusch eller ett varmt bad. Ett sovrum bör däremot vara 1-2 grader svalare än resten av huset, eftersom kroppstemperaturen sjunker när vi sover och en svalare rumstemperatur därför hjälper oss att upprätthålla kroppens temperaturreglering och därmed sova gott. Den perfekta temperaturen för sovrum är någonstans mellan 16 och 18 °C.

Räcker en rumstemperatur på 19 °C?

Som ni alla säkert redan har förstått vid det här laget kan frågan ”Räcker det med en rumstemperatur på 19 °C?” inte besvaras med ett enkelt ja eller nej. Beroende på vilket rum man talar om, antalet personer i rummet och deras personliga preferenser, samt miljöfaktorer såsom mängden fukt i luften kommer den termiska komforten att variera.

Med hög luftfuktighet kommer du troligtvis fortfarande känna dig varm vid en lägre rumstemperatur. Ju lägre luftfuktighet, desto högre bör rumstemperaturen vara. Isolering spelar också en viktig roll. Om väggarna inte är isolerade och det är 0 °C ute, och du ställer in termostaten på 20 °C, kommer insidan av väggen endast att nå 12 °C, vilket resulterar i en temperatur som ”upplevs” som omkring 16 °C.

Hur blir det med kostnaderna då?

I princip står varje grad i rumstemperatur för 6 % av värmekostnaderna. Att sänka temperaturen från 23 till 19 °C kan alltså bidra till att man sparar nästan en fjärdedel av de totala värmekostnaderna. Beroende på storleken på bostaden eller den kommersiella fastigheten kan besparingarna uppgå till flera tusen kronor per år.

Slutsats

Vi drar slutsatsen att en rumstemperatur på 19 °C kan räcka i vinter för bostäder, kontorsytor eller skolor, förutsatt att luftfuktigheten är rätt, att byggnaden är ordentligt isolerad och att det finns ett effektivt värmesystem. Nattetid, från 23.00 till 06.00, kan till och med 18 °C räcka. För badrum räcker det dock inte med en rumstemperatur på 19 °C, men där kan man enkelt höja temperaturen genom att kombinera golvvärme med en handdukstork eller elradiatorer.

Tveka inte att kontakta oss vid frågor om effektiv uppvärmning och energibesparing.