• Elvärme
  • Energieffektivisering
  • Nyheter
  • LVI by Purmo

Sänk elräkningen med uppkopplade radiatorer

I de flesta villor och radhus med elvärme är det uppvärmning och varmvatten som står för den största delen av elräkningen. Hur det ser ut för det enskilda hushållet påverkas utav olika faktorer som; hur välisolerat är huset, antal personer i hushållet och hur varmt du har det hemma.

Minska elräkningen med Unisenza Plus

Rätt åtgärder och smarta system kan därför spara mycket pengar. Det mest effektiva är helt enkelt att sänka värmen. Varje grad i medeltemperatur som sänks, kan medföra en minskning med 5 % utav uppvärmningskostnaden. Tänk även på att den komfortabla värmen i en oljefylld elradiator ofta tillåter oss att uppleva hög värmekomfort vid något lägre temperaturer.

Att bara rakt upp och ner sänka värmen hemma är dock inte ur alla aspekter en bra idé. Rent ekonomiskt kan det vara en mycket god idé, men i andra vågskålen ligger ditt välbefinnande och trivsel i hemmet. Det är inte så behagligt att vistas en längre tid i rum som upplevs som kalla.

Hur skall man då göra för att kombinera ekonomi och värmekomfort?

Nyckeln är att ha ett bra och enkelt styrsystem. En utmärkt lösning är Purmos styrsystem Unisenza PLUS som du använder tillsammans med Yali Plus-elradiatorerna. Då kan du, på ett väldigt enkelt sätt, ställa in ett tidsschema i appen, där du anpassar temperaturen i alla rum – beroende på vad de används till, när och av vem.

Många hus står tomma måndag till fredag under stora delar av dagen, då familjen kan befinna sig på arbetet/i skolan. I ett sådant exempel skulle man kunna sänka inomhustemperaturen 2 till 3 grader under de timmar familjen inte vistas i hemmet. Man kan även sänka temperaturen i vissa rum som inte används under de timmar familjen ligger och sover. Fördelen är att det går relativt fort att värma upp de 2 till 3 grader man sänkt innan familjen kommer hem eller vaknar på morgonen. Lägre medeltemperatur sparar pengar och allting sköts per automatik genom styrsystemet.

Det är enkelt att pausa eller aktivera tidsschemat via appen. Om det kommer en ledig dag eller flera mitt i veckan, eller någon är hemma sjuk, så styr du om temperaturerna, så att det inte upplevs som kallt hemma. Vi rekommenderar därför ett tidsschema som lösning då detta ger användaren möjlighet att sänka förbrukningen utan att göra avkall på komfort och välbefinnande.

Självklart finns det andra sätt att styra värmen på, ett exempel är system som anpassar uppvärmningen efter ett timpris på el. El-värme är dock en färskvara då temperaturen i huset oftast snabbt sjunker när man sänker värmen, att värma extra vid låg timpris på el om det sammanfaller med att ingen är hemma eller familjen ligger och sover har man därför ofta begränsad glädje utav. Att tvärtom faktiskt sänka temperaturen när man är hemma sparar givetvis pengar men påverkar ofta komfort och välbefinnande negativt. 

Unisenza Plus gatewayUnisenza PLUS är ett enhetligt styrkoncept som gör att användaren enkelt kan styra Purmos värmeöverföringssystem. Upp till 100 olika reglerkomponenter som Yali Plus elektriska radiatorer kan anslutas till Unisenza PLUS gateway, som i sin tur kan anslutas till en smartphone-app.

Läs mer Yali Plus radiatorerna; Yali Parada Plus med en slät frontpanel, Yali Ramo Plus med eleganta horisontala linjer och Yali Digital Plus med en standard frontpanel