Så här kan du förbereda dig för uppvärmnings-
säsongen

Dessa tips hjälper dig att förbereda dig för uppvärmningssäsongen och för vinterns kyla när säsongen är som kallast. Notera att om det behöver göra ingrepp i det elektriska så skall detta göras utav en ubildad elektriker.
  1. Före du börjar, stäng av elementet med strömbrytaren och dra ut kontaktdonet som sitter bakom radiatorn eller stickproppen. Om elementet är varmt behöver du även låta det svalna en stund.
  2. Kontrollera att det inte fallit något bakom eller på elementet under sommarsäsongen som kunde skada elementet eller störa funktionen.
  3. Dammsug och rengör elementet med en aningen fuktig trasa, en torr mikrofiberduk passar även utmärkt för rengöring. Använd inte tvättmedel med starka lösningsmedel.
  4. Sätt tillbaka kontaktdonet eller stickproppen i uttaget. Starta sedan elementet med strömbrytaren.
  5. Kontrollera att elementet går på och får ström, elektriska termostater: på displayen tänds ljus, indikatorlampor osv. Om elementet inte har indikatorlampor, t.ex. ett element som är utrustat med en termostat som slår av och på: se följande punkt 6.
  6. Justera termostaten så att elementet värmer, d.v.s. justera upp värmen en aning från rumstemperaturen, två tre grader varmare än rumstemperaturen. Den elektroniska termostatens indikatorlampa tänds eller så hörs det ett ljud när man ökar värmen och den mekaniska termostaten tänds. Om elementet inte blir varmt, kontrollera om säkringen har gått eller om automatsäkringen har utlösts och stängts av. Om säkringen går igen eller om automatsäkringen utlöses, ring en elektriker för att få felet fixat.
  7. Om elementet nu blir normalt varmt, sänk temperaturen och justera termostaten så att värmen är som önskas. Låt värmen jämna ut sig i rummet och justera vid behov på nytt om några timmar.
  8. Om du använder dig av fjärrstyrning eller hemma/borta-brytare, kontrollera att justeringarna är rätt och gör vid behov ändringar i programmeringen och justeringen så att du får den temperatur du vill ha i ditt hem.

Du kan förbereda dig inför uppvärmningssäsongen
Med dessa tips får du en bra och trygg start på uppvärmningssäsongen. Kom även ihåg att inte heller elektriska element är eviga. Ett 10 – 20 år gammalt element är redan gammalt till sin teknik. Du kan påverka upp till 20 – 30% på din energiförbrukning genom att förnya elementen till nya element med elektronisk termostat. De har många energisparande egenskaper som användaren kan nyttja i sitt eget hem, utan att kompromissa på bekvämligheten. Identifiering av öppet fönster, lokal fjärrstyrning eller med t.ex. smarttelefon via ett WiFi-nätverk, yttemperaturväljare i barnfamiljer och adaptiv start m.m.


LVI by Purmos produkter uppfyller det nya EcoDesign direktivets krav.