Glespanelsystem AluJet
Golvsystem

Glespanelsystem AluJet

Purmo ALUJET plåtar finns för 17 mm och 20 mm rör och är avsedda att förläggas med ett c/c avstånd 200 mm med 17 mm röret och c/c avstånd 300 mm för 20 mm rör vid förläggning i glespanel. Vid användning till Alujet cellplastskivor eller Chipjet spårad spånskiva förläggs plåtarna i spåren i respektive skiva c/c 200 mm med endast 17 mm rör. När plåtarna skall användas för att förläggas i glespanel och spårad spånskiva förläggs dessa tvärs bjälklagsriktningen.

Purmo Group Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. Läs mer under Garantivillkor.

10 year warranty