Mjukvaror för nedladdning

Calculator dimensioneringsprogram

Calculator är ett dimensioneringsverktyg från Purmo, v. 1.0.7.

Calculator Upgrade v. 1.0.7

Uppgradering av Calculator dimensioneringsverktyg från Purmo.

MMA Maxor pc-soft 15.2.0 för Android (zip)

Exportera data när man balanserat, mätt eller loggat med MMA Maxor.

MMA Minor pc-soft 20.0.0 för Android (zip)

PC program för Midor med android enheter. Skapa och planera ditt projekt på PC skicka över det. Mät ventiler och balansera ditt system. Exportera det till PC programmet efter och skapa önskade protokoll.

Touch E3 v03.10 (zip)

Touch E3 version 03.10 ger förbättrad WiFi funktionalitet. CleverTouch Gen. 2 krävs.