• Vattenburen värme
  • Renovering
  • Radiatorer
  • Golvvärme

Vattenburen golvvärme eller radiatorer vid energirenovering

Att välja vattenburen golvvärme, istället för radiatorer, vid renovering av småhus behöver inte alltid vara den bästa lösningen. Utbytet av gamla radiatorer mot nya element har ökat i takt med att konsumenten är mer påläst och intresserad av sin värmelösning. Man vill gärna veta varför man ska byta ut en gammal radiator, om man kan lämna den kvar samt om det är bättre att byta helt och hållet till vattenburen golvvärme.

Radiatorer och energirenovering

Vid energirenovering och byte till värmepump är det viktigt att dimensionera om radiatorerna. Ofta lämnas radiatorerna helt orörda, vilket kan leda till att de arbetar kostsamt ihop med den nyinstallerade värmepumpen. COP-värdet förbättras avsevärt när radiatorerna omdimensioneras till den nya värmekällan, så att lägre temperaturer kan nyttjas. Som en tumregel kan man säga att COP-värdet förbättras 20% vid varje 10 graders sänkning av vattnets temperatur.

Generellt sett kan man även säga att om man istället för en gammal typ 10 radiator med enkel panel och utan konvektionsplåt installerar en modern panelradiator typ 11 med enkel panel och en konvektionsplåt så är det nya elementet ungefär 50% mer effektivt. Detta leder till det faktum att temperaturnivån kan sänkas. Om det aktuella behovet är 55 grader på tilloppstemperaturen, så kommer behovet att sjunka till 45 grader med detta byte.

Likaså om du byter en typ 20 radiator till en modernare typ 21, så det ger denna 25% mer effekt, och temperaturen kan sänkas 5 grader det vill säga till 50 grader. Eller, om du byter typ 20 till typ 22, så kommer detta att ge en förbättring på 50% och tilloppstemperaturen kan sänkas med 10 grader det vill säga till 45 grader.

I moderna hus behövs energieffektivitet och god reglering av värmen och det är därför som vi ser att radiatorvärmen kommer att fortsätta fungera som en viktig värmelösning. Radiatorer fyller även en viktig termisk aspekt – du kan känna radiatorvärmen. Under fönster behövs en radiator om du vill få bort kallraset. Allt detta är viktiga egenskaper för moderna och energieffektiva hus.

Är golvvärme sämre vid energirenovering?

Golvvärme är fortfarande mycket attraktivt vid nybyggnation, men även här kan trenden gå mot mer kombinationslösningar. Det har visat sig att det i praktiken finns en del problem med golvvärme. Våra småhus i Norden har ofta en lätt träkonstruktion. När man bäddar in golvvärmerören i golvmassan uppstår en svårare reglering av inomhusvärmen. En följd av detta är att temperaturen inne växlar på ett mer okontrollerbart sätt och golvet kan komma att kännas kallt snarare än varmt. Även kallraset från fönster orsakar en del missnöje i hus med endast golvvärme.

Men vi skall inte heller glömma golvvärmens goda upptorkande effekt i till exempel badrum och våtutrymmen. Och golvvärmen kan alldeles utmärkt kombineras med radiatorer. Det är viktigt att konsumenten får en rättvis bild av olika värmelösningar. Golvvärmen är ingen lösning till kalla fötter, vilket ibland figurerar i media, men den har andra fördelar.

Att golvvärmen varit så dominerande i Norden beror främst på en intensiv marknadsföring av leverantörerna. Denna har varit stundvis missvisande och har aldrig utsatts för kritik.

I takt med att småhusen blir mer välisolerade uppstår lätt en uppfattning om att vi inte alls skulle behöva värme. Men i praktiken har det visats sig att även ”passivhus” och ”nära-noll-energihus” i Norden behöver en värmelösning.

Kombinera radiatorer och golvvärme

Lösningen att använda både radiatorer och golvvärme är ett gott alternativ – golvvärmen torkar snabbt upp fukt i badrum och tvättstuga. Radiatorer fungerar mycket gott ihop med bergvärmepump – detta känner inte alla till. Men det krävs att de är rätt dimensionerade för låga systemtemperaturer. Kombinationen golvvärme och bergvärmepump fungerar också bra eftersom även golvvärme arbetar med låga systemtemperaturer. Vid renovering gynnar det också värmepumpen att få nya effektiva radiatorer eftersom de kan värma huset med lägre driftstemperaturer än de gamla, som troligen var avsedda för uppvärmning med oljepanna.