Lufta element – tips på vägen

När det gäller hyres- och bostadsrättsfastigheter bör du alltid kontakta fastighetsskötaren, om du misstänker att dina radiatorer behöver luftas. I enfamiljshus och egen villa däremot är det bra att du lär dig mer om ditt värmesystem så att du har kontroll över hela anläggningen. Om du aldrig tidigare behövt lufta element eller är osäker eller ovan med detta, bör du alltid rådfråga en VVS-montör först. Han ger dig tips kring vad du kan göra själv, och vad du behöver be ett proffs hjälp med.

Ett vanligt fel vi kan nämna är att om radiatorn inte är monterad helt vågrätt, det vill säga den lutar nedåt mot luftningen, så kan det vara svårt att lufta radiatorn. I sådant fall bör man kontakta en rörläggare. Men det finns även andra orsaker till att ett proffs bör kopplas in, så ge dig inte in på att lufta element om du är osäker.

Varför lufta element?

Att lufta element är viktigt för att uppnå en jämn och behaglig värme. Speciellt när hösten eller vintern gör sig påmind och kvällarna blir kallare är det positivt om radiatorerna i bostaden fungerar klanderfritt. I äldre värmesystem kan det finnas luft i radiatorerna. Luften måste tas bort för att radiatorn skall fyllas med vatten och värma som den ska. Du kan misstänka att radiatorn har luft i sig om den värmer ojämnt eller om den för oljud med sig. En del av radiatorn kan kännas kall. Avluftningen kan ske med olika typ av verktyg beroende på hur luftskruven ser ut på radiatorn. Man skall däremot undvika att lufta element i onödan!

Lufta element - så går det till

  1. Kör upp värmesystemet på högsta möjliga temperatur eller välj en dag när det är värme i systemet för att så mycket syre som möjligt ska frigöras från vattnet.
  2. Stäng cirkulationspumpen och vänta ett tag (beror på storleken på anläggningen) så att luften hinner samlas i höjdpunkterna i systemet
  3. Stäng termostaten på radiatorn och lufta därefter radiatorn. Se efter var luftskruven sitter. Oftast sitter den högst uppe på radiatorn i vänstra eller högra hörnet, på motsatt sida om termostaten. Placera en behållare under ventilen. Täck gärna runt om med trasor eller tidningspapper. Öppna och stäng luftskruven mycket försiktigt.
  4. Öppna termostaten och lufta igen.
  5. Om inte hela radiatorn blir varm efteråt, gör ytterligare en luftning.

Det är viktigt att trycket i systemet kontrolleras efter luftningen för att se om det behöver fyllas på vatten. Man bör vara aktsam när man fyller på vatten. Om det behöver göras ofta kan det vara tecken på en läcka i systemet som behöver åtgärdas. Att syresätta vattnet regelbundet är inte heller bra eftersom det bidrar till den interna korrosionen. Lufta inte radiatorerna i onödan!

Radiatorer kräver generellt mycket lite underhåll. Det är även rätt enkelt att byta ut en radiator mot en modernare. Purmos panelradiatorer är anpassade för moderna vattenburna centralvärmesystem. Radiatorns vattenvolym är liten och konvektionsytan stor. Tillsammans innebär dessa egenskaper en mycket snabb reaktionstid och därmed en god energiekonomi. Purmo panelradiatorerna tillverkas av råmaterial och komponenter av hög kvalitet. Vid normal användning har radiatorerna en lång livslängd.