• Renovering

Stoppa klimatförändringarna – minska CO2-utsläppen

Ett behagligt inomhusklimat ska inte åstadkommas till priset av utomhusmiljön Klimatet förändras snabbt, och mycket beror på mänskligt beteende och aktiviteter. Idag står byggnader och deras invånare för 40 % av energianvändningen och 36 % av utsläppen av växthusgaser i Europa. Vi behöver begränsa dessa siffror ytterligare i syfte att minska koldioxidutsläppen och fasa ut användningen av fossila bränslen.

skydda klimatet

Vi på Purmo Group, som är ett av de ledande företagen inom den europeiska VVS-branschen, har utvecklat ett urval av lösningar för renovering och omställning av det befintliga byggnadsbeståndet. Våra lösningar uppfyller energikraven för lågenergihus samt levererar den bästa inomhusklimatkomforten till en mycket attraktiv kostnad för de boende.
På detta område ligger vårt fokus på värme- och kyllösningar som kan installeras utan att de boende behöver lämna sina hem medan arbetet pågår.

Energirenovering förändrar fastighetens egenskaper. Vi kan minska värmebehovet genom att förbättra isoleringen av klimatskalet – dvs. ytterväggar, fönster, dörrar, tak och bottenplattan. Men även en välisolerad byggnad kräver uppvärmning. Detta kan uppnås genom användning av befintliga vattenburna värmesystem, under förutsättning att de modifieras för att uppfylla de nya villkoren.Allt handlar om att använda mindre energi samt värme och kyla på ett mer klimatvänligt sätt.

Så bidrar uppdatering av värmesystemet till att stoppa klimatförändringarna

Uppdatering av värmesystem kan bidra avsevärt till minskade CO2-utsläpp i syfte att uppnå nationella klimatmål.
Kombinationen av ”effektiva system” och ”förnybara energikällor” är avgörande. Dessutom måste byggnaden och systemtekniken beaktas som en helhet för att potentialen ska kunna utnyttjas fullt ut. En studie som genomförts av ITG Dresden visar att en uppdatering av värmegeneratorn i ett befintligt värmesystem kan spara i genomsnitt 2,7 ton koldioxid per år.
Om systemet optimeras ytterligare och framledningstemperaturen sänks till exempelvis 35 °C kan ytterligare 0,46 ton/år sparas.

Dessutom möjliggörs ytterligare CO2-besparingar om 0,29 ton/år via reglering av rumstemperaturen.
Sammantaget ger hela värmesystemet, dvs. värmegenerering, värmeöverföring och optimering av rumstemperaturen en möjlig CO2-besparing på upp till 3,45 ton/år.

 

minska koldioxidutsläppen