• Renovering
  • Radiatorer

Bostadsrenovering: hur man skapar ett behaligt och effektivt inomhusklimat

Renovering är ett bra sätt att förbättra komforten, utseendet och/eller säkerheten i en bostad. Dessutom är renovering av ett gammalt hus en utmärkt möjlighet att uppdatera det befintliga värmesystemet. På så sätt kan du uppfylla de allt strängare energinormerna och njuta av en behaglig rumstemperatur året runt.
Bostadsrenovering – behaglig rumstemperatur

Optimal inomhuskomfort

En av de största utmaningarna när det gäller att hantera värme- och kylsystem vid en bostadsrenovering är att hitta en lösning för alla boende, eftersom den optimala inomhuskomforten ofta varierar från person till person och från rum till rum. Dessutom kräver den globala uppvärmningen och motsvarande energiförbrukningsmål en hållbar lösning som inte enbart skapar en behaglig utan även energieffektiv inomhusmiljö.

Miljöengagemang

När man renoverar ett gammalt hus lönar det sig ofta att se över värmeproduktionen och kombinera ett effektivt värmesystem med förnybar energi. Därför ökar efterfrågan på värmepumpar, vilket i sin tur skapar ett behov av värmegivare som är kompatibla med låga temperaturer. Det kan vara golvvärme men även exempelvis en ultralågtemperaturradiator som fläktkonvektorn Ulow-E2. Även standardradiatorer kan användas för att få en miljövänlig och behaglig rumstemperatur så länge de är korrekt konfigurerade.

Reglering av rumstemperaturen

Förutom optimering av värmealstring och utsläpp bidrar en optimerad reglering av rumstemperaturen till en avsevärd minskning av CO2-utsläppen. ITG Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden har räknat fram att om hela värmesystemet optimeras vid renovering av ett gammalt hus kan CO2-besparingen uppgå till 3,45 ton per år. Ett viktigt steg framåt i kampen mot den globala uppvärmningen utgörs av styrsystemet Touch E3 som gör att du kan reglera värmekomforten i respektive rum separat för både individuell komfort och optimal energieffektivitet.

Anpassade värmelösningar

Renovering av ett äldre hus innebär ofta att man tilläggsisolerar, vilket i sin tur påverkar energibehovet positivt – inte minst när värmelösningarna anpassas till de specifika behoven i ett rum. Golvvärme är exempelvis perfekt för nedervåningar eller rum med hög fuktighet, som till exempel badrum, där du även kan kombinera med en elektrisk handdukstork för en snabb temperaturökning vid behov eller torka en våt handduk efter en dusch. Lågtemperaturradiatorer är perfekta för sovrum och erbjuder flexibel uppvärmning, vilket är perfekt om rummet exempelvis även används för studier. Om du vill skapa ett riktigt blickfång är en designradiator den perfekta kombinationen av utseende och funktionalitet.

Uppvärmning med el

I utrymmen som inte har ett vattenburet värmesystem kan du enkelt skapa en behaglig rumstemperatur med moderna elradiatorer. Om du kan ansluta dessa radiatorer till en elektrisk lagringstank som drivs av solpaneler kan du optimera användningen av förnybar energi när du renoverar ditt hem. Dessutom är det ytterligare en vinst för planeten och ett bra sätt att minska elräkningen, eftersom du inte behöver betala för strömförsörjningen till dina elradiatorer.